Študentská spoločnosť

V rámci programu Povolanie podnikateľ si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a prechádzajú všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu semestra, či akademického roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.