Obchodný register študentských spoločností

Študentské spoločnosti v akademickom roku 2014/2015

Škola 

Učiteľ/ka AE 

Študentská spoločnosť Zmluva o združení  Dátum registrácie zmluvy o  združení Dátum registrácie do OR  Dátum výmazu z OR
Bratislava, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a  potravinárskej technológie, Radlinského 9 Ing. Jana Plchová PhD. Babičkine sirupy PP 001/2014-2015 09.12.2014 19.03.2015 15.06.2015
Bratislava, Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a  podnikania, Tematinská 10 Doc. Ing. Monika Zatrochová PhD. Team-up PP 002/2014-2015 23.02.2015 17.03.2015 07.05.2015
Bratislava, Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a  podnikania, Tematinská 10 Doc. Ing. Monika Zatrochová PhD. PanGroup PP 003/2014-2015 23.02.2015 17.03.2015 06.05.2015
Košice, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Boženy Němcovej 26 Ing. Radoslav Blahovec   UNIunderstand PP 004/2014-2015 08.03.2015 30.03.2015 28.04.2015
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Managementu, Odbojárov 10 Mgr. Jan Rehak PhD. Mažoretky Vajnory PP 005/2014-2015 12.03.2015 05.05.2015 29.06.2015
Bratislava, Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Odbojárov 10 Mgr. Ján Rehák PhD. College Style PP 006/2014-2015 17.03.2015 21.05.2015 26.08.2015
Bratislava, Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Odbojárov 10 Mgr. Ján Rehák PhD. Hi five marketing PP 007/2014-2015 18.03.2015 28.04.2015 27.05.2015
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Managementu, Odbojárov 10 Mgr. Miloš Mrva PhD. Merch us PP 008/2014-2015 24.03.2015 11.05.2015 01.07.2015
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Managementu, Orbojárov 10 Mgr. Ján Rehák PhD. B4M PP 009/2014-2015 25.03.2015 12.05.2015 18.06.2015
Bratislava, Univerzita Komenského, Fakulta Managementu, Odbojárov 10 Mgr. Miloš Mrva PhD. Svačinka PP 010/2014-2015 25.03.2015

01.04.2015

 
Bratislava, Univerzita Komenského, Fakulta Managementu, Odbojárov 10 Mgr. Ján Rehák PhD. Kafíčko PP 011/2014-2015 21.04.2015   03.06.2015