Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikát podnikateľských zručností ESP

aktualita: 60 študentov môže získať ESP certifikát v tomto Šk. roku zdarma. Ako? Kliknite tu a dozviete sa viac!

Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.eu) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

Základom je reálna podnikateľská skúsenosť počas školského roka. Študenti prácou v skupinách a pod vedením svojich učiteľov a biznis konzultantov zakladajú a riadia JA Firmy, realizujú svoje nápady v praxi a rozvíjajú širokú paletu podnikateľských kompetencií a zručností.

Druhou časťou je nástroj sebahodnotenia študentov, ktorý mapuje ich celkový pokrok v JA Firme. Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, sebavedomie, iniciatíva, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť. Pre viac info klikni na sebahodnotenie.

Záverečný test preverí podnikateľské, ekonomické a finančné vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v JA Firme. Informácie k vzdelávacím materiálom na záverečnú skúšku nájdete na tejto stránke.

Záverečným testom sa proces nekončí. Pozrite si, ako certifikát ESP otvára študentom dvere k ďalším príležitostiam.

Certifikátu ESP sa dostáva na európskej úrovni čoraz väčšej pozornosti:

  • Publikácia ERT (European Round Table of Industrialists) – strana 9, certifikát ESP ako kľúčová iniciatíva pre posilnenie podnikateľského prístupu
  • Správa JRT (Joint Research Center) – strana 71-96, certifikácia ESP prezentovaná ako odporúčaná iniciatíva pre vyučovanie podnikateľstva ako kľúčovej kompetencie
  • Letters of Endorsement - zoznam podporovateľov projektu na európskej úrovni.

Sme veľmi radi, že na Slovensku podporu projektu vyjadrila oficiálnym listom Prešovská univerzita.

 

Pozrite si aj oficiálne video o ESP certifikáte.

 

Zaujal vás tento projekt? Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenom kontakte alebo

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk