Sebahodnotenie

Študenti JA Firiem majú príležitosť, v rámci projektu Entrepreneurial Skills Pass, zúčastniť sa testovania podnikateľských, ekonomických a finančných vedomostí, a získať tak medzinárodný ESP certifikát.  Jednou z podmienok pre získanie certifikátu je vyplnenie dvoch sebahodnotiacich dotazníkov (pred a po ukončení JA Firmy).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K SEBAHODNOTENIU:

Pred vyplnením 1. sebahodnotiaceho dotazníka je nutné, aby sa každý študent zaregistroval. Na stiahnutie máte k dispozícii manuál pre registráciu.

Od 1. októbra 2015 do 31. októbra 2015 bude oficiálne otvorená registrácia pre študentov na sebahodnotiacej platforme. V tomto termíne bude zároveň potrebné vyplniť 1. sebahodnotiaci dotazník.

Sebahodnotiace dotazníky budú mapovať progres nadobudnutých zručností študentov JA Firiem. Študent si po vyplnení oboch sebahodnotiacich dotazníkov bude môcť vytlačiť Osvedčenie o absolvovaní sebahodnotenia spolu s ukážkou vývoja svojich podnikateľských zručností.

Termíny na vyplnenie sebahodnotiacich dotazníkov:
1. dotazník sprístupnený: od 1. októbra do 31. októbra 2015 
2. dotazník sprístupnený: od 1. mája do 31. mája 2016

(Prehľad študentov, zapojených do sebahodnotenia v šk. roku 2015/2016)

Študent vypĺňa sebahodnotiace dotazníky vo vyššie uvedených termínoch kliknutím na link self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/login  a zadaním svojich prihlasovacích údajov, ktoré získal pri registrácii na platforme.


Ak by sa vám pri vypĺňaní sebahodnotiacich dotazníkov naskytol akýkoľvek problém, neváhajte nás kontaktovať.

 

Zaujímavé výsledky sebahodnotenia 2014/2015 si môžete prezrieť na tejto stránke.

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk