Innovation Camp

AKTUALITA: kompletný zoznam Víťazov si môžete pozrieť tu.

Pre študentov stredných škôl vo veku nad 18 rokov (vrátane) sme v spolupráci so spoločnosťou NN Slovensko pripravili súťaž Innovation Camp. Súťaž sa konala 18. novembra 2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 6-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny.

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti NN Slovensko. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie biznis sektora.

Cieľom súťaže bolo aj motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Súťaž bola určená študentom stredných škôl, ktorí najneskôr v deň konania súťaže dovŕšili 18 rokov. Škola mohla prihlásiť na súťaž max. 6 žiakov a 1 náhradníka. Účasť v súťaži bola bezplatná. Prípadné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady účastníkov hradila vysielajúca organizácia. Celkový počet účastníkov bol 120.

 

Dokumenty na stiahnutie

Program súťaže I Organizačné pokyny I Pravidlá a podmienky súťaže I Logistické informácie


Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk