Záverečný test

 • prebieha prostredníctvom online platformy, prezenčnou formou v testovacích centrách na školách
 • predbežne stanovený termín záverečného testovania je: 1. – 17. jún 2016
 • nastavenie testu: 24 otázok, 28 bodov, trvanie 45 minút, úspešnosť 70%
 • prihlasovanie na záverečný test bude prebiehať koncom apríla, začiatkom mája 2016
 • poplatok za záverečnú skúšku pre študentov odborných škôl je v rámci projektu hradený z grantu EÚ, pre študentov gymnázií je skúška spoplatnená sumou 38 Eur
Príprava na záverečný test k certifikátu ESP

Už samotná aktívna celoročná účasť študenta v JA Firme je veľkým predpokladom na to, aby študent záverečný test ESP na konci školského roka úspešne zvládol. K ďalšiemu štúdiu odporúčame nasledovné zdroje: 

 • učebnica JA Firma – príručka pre učiteľov a študentov programu JA Aplikovaná ekonómia
 • JA Učebnica ekonómie a podnikania
 • online demo test: anglická demo verzia alebo slovenská demo verzia
 • slovník pojmov v slovenskom jazyku pre učiteľov (zaslaný e-mailom zapojeným školám)
 • ESP sylaby pre učiteľov a žiakov

Pre účely prípravy študentov na záverečný test k certifikátu ESP vám chceme predstaviť aj vzdelávací materiál HP LIFE Learning.
Ide o online prístupnú platformu, ktorá sa interaktívnym spôsobom venuje vzdelávaniu v oblasti podnikateľských a IT zručností.

HP LIFE Learning umožňuje:

 • študentom obohatiť ich znalosti z oblasti podnikania,
 • lektorom a učiteľom nájsť cestu ako integrovať podnikateľskú výučbu do vzdelávacieho procesu,
 • začínajúcim podnikateľom nadobúdať potrebné podnikateľské a technické zručnosti,
 • zabehnutým podnikateľom posúvať ich podnikanie.

Platforma ponúka 24 interaktívnych kurzov zadelených do 4 základných modulov:


Na stiahnutie je k dispozícii celkový prehľad kurzov HP LIFE Learning, s vyznačením odporúčaných kurzov pre účely ESP záverečného testu.

Platforma je prístupná v nasledujúcich jazykoch: angličtina, španielčina, francúzština, portugalčina, arabčina,hindčina, čínština.
Študenti, ktorí chcú tento materiál využiť k svojej príprave na záverečné testovanie, prosím registrujte sa prostredníctvom tohto linku:
www.life-global.org/go/esp

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk