Objednávkový formulár

Kreatívne karty si môžete objednať prostredníctvom vyplnenia tohto formulára. Konečná cena za jedno balenie je 12,- € (vrátane poštovného). V balení nájdete obsah, návod na prácu s kartami, 52 rôznych aktivít a 20 čistých kartičiek na poznámky, príp. doplnenie vlastných aktivít. Tržba z predaja bude použitá na hlavnú činnosť neziskovej organizácie.

Po vyplnení formulára a jeho spracovaní, vám na email bude doručená faktúra. Kreatívne karty vám odošleme po jej uhradení a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Predpokladaná dodacia lehota od vyplnenia objednávkového formulára a pripísania úhrady na náš účet je približne 3 týždne.

 
Objednávkový formulár pre kreatívne karty

Objednávkový formulár je záväzný. Po jeho odoslaní bude spracovaný a následne Vám bude emailom zaslaná faktúra za objednaný tovar. Sumu za objednaný tovar uhrádzajte až po doručení faktúry.

V prípade, že tovar objednáva škola, resp. iná inštitúcia, uveďte informácie aj o nej (názov, sídlo, IČO a DIČ).

   
Objednávateľ - fakturačné údaje
Meno: Priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
E-mail: Mobil:
    
Organizácia - fakturačné údaje
Názov:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
E-mail: Tel. číslo:
    
Adresa doručenia   
Meno: Priezvisko:
Organizácia:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    
Počet balení (v kusoch) 
Záväzne si objednávam kreatívne karty v počte balení   (v kusoch).
Vyplnené: 24.10.2016 08:52
 
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
    
Pred odoslaním formulára, skontrolujte správnosť vyplnených údajov!