Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Hľadáte pre seba a svojich študentov zaujímavé vzdelávacie aktivity? Ponúkame vám podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, ktoré sme ušili pre všetky typy škôl.

Ponuka vzdelávacích programov JA Slovensko reflektuje na aktuálne a súčasné potreby škôl, trhu práce a spoločnosti. Každoročne ponúkame školám možnosť zapojiť sa do programov, ktoré urobia vyučovací proces hravým, zaujímavým, atraktívnym a prinesú nielen študentom, ale aj učiteľom nové príležitosti.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 odporúčajú pre zvýšenie podnikateľských zručností (str. 27) a zlepšenie finančnej gramotnosti (str. 29), zapojenie sa aj do vzdelávacích programov JA Slovensko, n.o.


Ponúkame vám vzdelávacie programy pre:

Učiteľom ponúkame aj učebnú pomôcku - kreatívne karty. Tie tvoria ucelený súbor didaktických metód riešenia problémov pre prácu v skupinách.