Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Partner

Partneri

Diamantoví partneri

AT&T Global Network Services Slovakia | www.corp.att.com

Citi Foundation | www.citifoundation.com

Google | www.google.sk

MetLife | www.metlife.sk

 

Zlatí partneri

Baťa Shoe Foundation | www.bata.com

J&T Real Estate| www.jtre.sk

Monsanto Fund | www.monsantofund.org

Nadácia Slovenskej sporiteľne | www.slsp.sk/sk/nadacia

 

Strieborní partneri

Hewlett Packard Enterprise | www.hpe.com

Individuálni darcovia 2 %

KPMG Slovensko | www.kpmg.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | www.minedu.sk

SAP Slovensko | www.sap.sk

 

Bronzoví partneri

2MUSE | www.2muse.sk

IBM International Services Centre | http://www.ibm.com/sk-sk/

Microsoft Slovakia | www.microsoft.sk

S&T Slovakia | www.snt.sk

Union poisťovňa | www.union.sk

 

Vecní podporovatelia

ANASOFT APR | www.anasoft.sk

InterWay | www.interway.sk

Lucia Ježeková Havlíková | www.gsm-shop.sk

Metodicko-pedagogické centrum | www.mpc-edu.sk

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica | oatabb.edupage.org/

Slovak Business Agency | www.sbagency.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora | www.sopk.sk

T-Systems Slovakia | www.myt-systems.sk

Univerzitná knižnica Košice | www.lib.tuke.sk

P. M. P. TLAČIAREŇ, spol. s r. o. | www.pmp.sk

Mediálni partneri

SmartHead | www.besmarthead.com