Skills for the Future

Vzdelávacia inštitúcia JA Europe v partnerstve s Hyundai Motor Europe vytvorili projekt Skills for the Future - Zručnosti pre úspech (www.skillsforthefuture.eu) na podporu vzdelávania mladých ľudí, ktorých zaujíma veda, technika, strojárstvo a chcú získať podnikateľské zručnosti.

Ciele projektu

  • poznanie nevyhnutných zručností pre život a prácu v automobilovom priemysle,
  • príležitosť spolupracovať so zamestnancami spoločnosti Hyundai,
  • osobný rozvoj študentov a rozvoj mäkkých zručností,
  • príprava študentov na ďalšie štúdium, získanie prvých pracovných skúseností,
  • pomôcť študentom pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní,
  • poskytnúť praktické skúsenosti v podnikaní.

Projekt pozostáva:

Študentská firma

Študenti si teoretické vedomosti osvojujú priamo v praxi. Zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností v oblasti automobilového priemyslu. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Študenti si založia vlastnú študentskú spoločnosť na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta zo spoločnosti Hyundai funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

Stretnutia s konzultantmi

Odborníci z rôznych oddelení spoločnosti Hyundai prichádzajú do škôl, kde s nimi môžu študenti  priamo komunikovať. Títo dobrovoľníci nie sú len vzory, ale predovšetkým obohacujú triedu svojimi odbornými znalosťami. Stretnutie trvá 90 minút, počas ktorých realizujú so študentmi rôzne aktivity a vedú diskusiu na základe prípadovej štúdie.

Pracovné stretnutia učiteľov

Jednou zo zložiek projektu sú aj pracovné stretnutia medzi projektovým manažérom, učiteľmi a zamestnancami spoločnosti Hyundai. Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí je práve motivovať učiteľov a poskytovať im nepretržitú podporu počas celého školského roka.

Národné finále

Všetky zapojené školy budú mať v rámci projektu možnosť zapojiť sa do súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, na ktorom spoločnosť Hyundai udelí cenu Najlepší nápad pre produkt alebo službu v automobilovom priemysle.

Medzinárodné finále

Víťazný tím má možnosť zúčastniť sa európskeho finále Hyundai Skills for the Future Award 2016, ktoré sa bude konať v Madride v dátume 1. - 3. júna. Na európskom finále sa stretnú najlepšie nápady a tímy z celej Európy.

V školskom roku 2015/2016 postúpil z národného finále tím ZEAL, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice, ktorý sa na medzinárodnom finále umiestnil na 2. mieste.

 

Videá o projekte v anglickom jazyku:

 

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 |srenkelova@jaslovensko.sk