Skills for the Future

JA Slovensko už niekoľko rokov prináša JA Firmám zaujímavý projekt z oblasti automobilového priemyslu pod názvom Skills for the Future (SFF) - Zručnosti pre úspech (www.skillsforthefuture.eu). Projekt bol vytvorený vzdelávacou inštitúciou JA Europe v partnerstve s Hyundai Motor Europe a jeho cieľom je podporiť vzdelávanie mladých ľudí v oblasti vedy, techniky a strojárstva. Pridanou hodnotou projektu pre študentov je možnosť rozvoja podnikateľských zručností.

Aktuálne informácie o projekte Skills for the Future v školskom roku 2016/2017 vám prinesieme už čoskoro.

 

Projekt študentom poskytuje:

 • poznanie nevyhnutných zručností pre život a prácu v automobilovom priemysle,
 • príležitosť spolupracovať so zamestnancami spoločnosti Hyundai,
 • osobný rozvoj a rozvoj mäkkých zručností,
 • prípravu na ďalšie štúdium, získanie prvých pracovných skúseností,
 • pomoc pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní,
 • praktické skúsenosti v podnikaní.

Projekt pozostáva:

 • JA Firma (študentská firma) - študenti si pod vedením učiteľa a konzultanta zo spoločnosti Hyundai zakladajú študentské firmy na obdobie jedného školského roka, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností v oblasti automobilového priemyslu. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu.
 • Stretnutia s konzultantmi - odborníci z rôznych oddelení spoločnosti Hyundai prichádzajú do škôl, kde s nimi môžu študenti priamo komunikovať. So študentmi realizujú rôzne aktivity, vedú s nimi diskusiu a obohacujú triedu svojimi vedomosťami a skúsenosťami z praxe.
 • Pracovné stretnutia - realizujú sa medzi koordinátorom projektu, učiteľmi a zamestnancami spoločnosti Hyundai. Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí je motivovať učiteľov a poskytovať im nepretržitú podporu počas celého školského roka.
 • Národné finále - prebieha na Slovensku v rámci JA Veľtrhu podnikateľských talentov. Súťažné tímy sú hodnotené odbornou porotou, víťazný tím postupuje na medzinárodné finále.
 • Medzinárodné finále - Offenbach 2013/2014, Praha 2014/2015, Madrid 2015/2016.

Videá o projekte v anglickom jazyku:

 

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 |srenkelova@jaslovensko.sk