Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Týždeň podnikateľského vzdelávania

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Pozrite si materiály:

Na stiahnutie: Pozvánka | Plagát A3 | Plagát A4

JA Slovensko v spolupráci so svojimi partnermi pripravilo v roku 2018 po prvýkrát na Slovensku Týždeň podnikateľského vzdelávania. Jeho ambíciou bolo rozšíriť povedomie o dôležitosti a prínose praktického podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania.

Ciele:

  • Výmena informácií a osvedčených postupov medzi biznis sektorom, vzdelávacími inštitúciami, miestnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami.
  • Rozvoj praktických zručností pre zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí v spolupráci s relevantnými inštitúciami a biznis sektorom.
  • Podnietenie záujmu širokej verejnosti o podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

Medzi základné podnikateľské zručnosti patrí sebarozvoj, aktívne hľadanie príležitostí, prijímanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia, schopnosť znášať riziko a dosahovanie stanovených cieľov. Podnikateľské vzdelávanie je súčasťou riešenia problému vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, či dokonca motiváciou ich ďalšieho vzdelávania.

Súčasťou Týždňa podnikateľského vzdelávania boli nasledovné aktivity:

Kontakt

Kancelária JA Slovensko |0948 466 123 | jaslovensko@jaslovensko.sk