Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Bata International Innovation Camp

Bata International Innovation Camp je výnimočný vzdelávací projekt pre vysokoškolákov.

Tri dni plné inovácií a kreativity v medzinárodnom prostredí, spolupráca s odborníkmi z praxe a originálne riešenia, rozvíjajúce tvorivé i kritické myslenie. Vedieť sa rozhodnúť, komunikovať alebo prezentovať. To všetko zažiješ na Baťa International IC. Ide o jedinečnú príležitosť pre slovenských študentov nadobudnúť hodnotné skúsenosti a vytvoriť si silné partnerstvá s renomovanými spoločnosťami. 

Innovation Camp je určený pre anglicky hovoriacich študentov vysokých škôl na Slovensku, ideálne technických odborov, dizajnu, návrhárstva,  a i. – nie je to však podmienkou. Je vhodný pre všetkých vysokoškolákov, vrátane absolventov programov JA Slovensko.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je riešiť konkrétnu podnikateľskú výzvu. Vymyslieť nápad, ktorý rieši zadaný problém v určitom časovom období, s dostupnými nástrojmi, informáciami a zdrojmi. Študenti pri riešení výzvy pracujú v tímoch a spolupracujú s biznis konzultantmi a mentormi. Výsledky svojej práce prezentujú pred odbornou porotou. 

Účastníci budú mať okrem bohatého programu tiež možnosť pracovať v priestoroch Univerzity Tomáša Baťu, Centra polymérnych systémov v Zlíne a nahliadnuť do exkluzívnych priestorov Baťovej vily či Baťovho múzea.  

 

Kedy a kde?
  • 2. - 4. október 2019 (od 11:00 do 12:00)
  • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne a Centrum polymérnych systémov Zlín

Účasť, ubytovanie a strava, vrátane Gala Award Ceremony, sú pre účastníkov zdarma.

Náklady spojené s dopravou do a zo Zlína si účastník hradí samostatne.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 9.9.2019. Do súťaže budeme akceptovať prvých 15 prihlásených študentov, ostatných budeme evidovať ako náhradníkov. 

Prihláška do súťaže

 

Kontakt

Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305

 

Partneri