Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Začiatky Junior Achievement

Písal s rok 1919. Bol to rok, kedy sa uskutočnil prvý prelet Atlantického oceánu, vo Versaillles bola uzatvorená Versaillská mierová zmluva a česko-slovenský parlament schválil zákon o založení univerzity v Bratislave – Univerzita Komenského. V tom istom čase sa však za veľkou mlákou začala písať história Junior Achievement. Dnes už ako jedna z najväčších mimovládnych vzdelávacích organizácií na svete pripravuje mládež pre pracovný trh, zvyšuje finančnú gramotnosť, vychováva mladých podnikateľov a každoročne do svojich programov zapája viac ako 470 tisíc dobrovoľníkov z praxe.


Ako riaditeľ papierovej spoločnosti pomohol vzdelávaniu...

Horace Moses bol podnikateľ, priemyselník a vlastník papierovej spoločnosti v meste Springfield, štát Massachusetts. Po istom čase zistil, že neustále rekvalifikuje zamestnancov v oblastiach, ktoré by už dávno mali vedieť. Svoju pozornosť venoval aj tým najmenším a v klube 4-H oboznamoval deti z vidieka o živote farmy. To ho inšpirovalo k programu, v ktorom by sa mestské deti mohli naučiť základy podnikania od tých, ktorí pracovali v kanceláriách a závodoch po celom svete.


 

Od fariem až po vzdelávací program

V roku 1919 sa otvorila prvá pobočka siete Junior Achievement pre chlapcov a dievčatá v meste Springfield. Začal sa tak realizovať školský program, kde deti z miestnej lokality založili  firmu od začiatku (podobne ako v dnešnej JA Firme). Program sa rozvíjal v podobe klubov, kde 8 – 12 ročné deti pracovali v miniatúrnych podnikoch. Každý klub však musel spĺňať určité požiadavky, ako napríklad konzultant v podobe dospelého pracujúceho človeka, minimálne 5 členov, museli urobiť plán programu a plán práce študentov. Keďže kluby reálne podnikali, členovia si stanovovali mzdy a zarábali peniaze predajom svojich produktov a získavali kapitál prostredníctvom predaja akcií. Spočiatku kluby pracovali prostredníctvom agentúr, ako sú cirkvi, skautské organizácie a podobne. Tieto organizácie poskytli priestor pre stretnutia a odborného konzultanta. Koncom dvadsiatych rokov 20. storočia sa pridali do vzdelávacieho procesu študenti vo veku 16- 21 rokov a nastal rozmach vzdelávacieho programu z menších oblastí na metropolitné centrá.

Po druhej svetovej vojne organizácia rástla z regionálnej do národnej organizácie.
V šesťdesiatych rokoch sa sieť JA začala rozrastať a stala sa z nej medzinárodná organizácia. Viac ako 50 rokov bola organizácia známa predovšetkým vďaka Company program -vzdelávací program pre strednú školu, prostredníctvom ktorého študenti vytvárajú firmy, predávajú akcie, vyrábajú a predávajú produkt a predávajú ho vo svojich komunitách a na celom svete. Študentské spoločnosti sú mentorované dobrovoľnými konzultantmi z obchodných a technických spoločností.

V roku 1975 Junior Achievement predstavil svoj prvý školský program Project Business, ktorý bol v spolupráci s dobrovoľníkmi z miestnej podnikateľskej komunity. Tí vzdelávali študentov stredných škôl v oblasti podnikových a osobných financií.

V priebehu rokov JA urobila niekoľko zásadných zmien a dnes sa pýši najväčším ekonomickým vzdelávacím programom v Spojených štátoch i v Európe. V súčasnosti Junior Achievement realizuje vzdelávacie programy, ktoré prinášajú mladým ľuďom skúsenosti
v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. Podporuje zručnosti pre zamestnateľnosť, ekonomické myslenie a úspechy mladých ľudí. Do programov každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.

 

Čo má spoločné podnikateľ Tomáš Jan Baťa s Junior Achievement?

V roku 1992 práve vtedajší kanadský podnikateľ, ako veľký sympatizant a podporovateľ celosvetovej siete Junior Achievement, zakúpil licenciu pre Česko-Slovensko. Týmto krokom tak priniesol inovácie do vzdelávacieho systému v našej krajine. V spolupráci s Kanaďankou Caroline Jenner, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou JA Europe, etablovali vzdelávacie programy
JA na Slovensku. Podľa jej slov bolo najdôležitejšie to, že získali podporu známych osobností, čo organizácii dodalo kredit. Jednou z prvých členiek správnej rady bola Magda Vášaryová, priateľka pána Baťu.

„Organizácia mala v tom čase 2-3 zamestnancov. Boli to vysokoškoláci s plynulou znalosťou angličtiny, ktorí prekladali všetky materiály! Ja som cestovala po Slovensku, navštevovala som školy a zriadili sme regionálne kancelárie v Košiciach a Banskej Bystrici. Bolo dôležité, že išlo o aktivity na národnej úrovni, nielen v Bratislave.“, opísala začiatky Junior Achievement Slovensko Caroline Jenner. Dnes vidí organizáciu takto: „JA Slovensko je organizáciou top kvalít, ktorá za 25 rokov svojho pôsobenia dosiahla skutočne veľa. A neustále sa zlepšuje!“.

Junior Achievement Slovensko má viac ako 340 000 absolventov za 26 rokov pôsobenia na Slovensku a ročne do svojich programov zapojí viac ako 790 odborníkov z praxe.