Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška

na súťaž I.N.I. Innovation Camp (25. apríl 2023, Hotel Color, Bratislava).

Prihlasovanie prebieha od stredy 12. apríla od 9:00h do polnoci - dovtedy sa prihláška nedá odoslať.

Súťaž je bezplatná a je určená výlučne pre študentov odborných škôl. Jedna škola môže prihlášku vyplniť iba jeden krát. Škola prihlasuje na súťaž 5 študentov + 1 náhradníka + 1 sprevádzajúceho učiteľa. Sprevádzajúci učiteľ sa zároveň musí zúčastniť celého Innovation Campu vrátane workshopu, ktorý bude vrámci programu pre pedagógov pripravený. Akceptované budú len prihlášky s kompletne vyplnenými údajmi o študentoch (t.j. bude vyplnený aj e-mail a telefónne číslo študenta). Poradie obdržania prihlášok nerozhoduje. Po ukončení prihlasovania vyžrebujeme 20 škôl, ktorých študentov finálne na súťaž zaradíme.

Žrebovanie finálne zaradených škôl / študentov bude prebiehať vo štvrtok, 13. apríla o 13:00 h na tomto linku MS Teams: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi.

Po zverejnení finálneho zoznamu zaradených škôl pošleme akceptovaným študentom pozvánku na I.N.I. Innovation Camp s podrobnými údajmi. 

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Záväzná prihláška
I.N.I. Innovation Camp
25. apríla 2023 (8:00 - 18:00) - Bratislava

Škola:
Názov:  napr. Obchodná akadémia
Ulica a číslo:
Mesto:
 
Učiteľ/ka  
Meno a priezvisko (vrátane titulov):
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
Som si vedomý/á, že sa ako sprevádzajúci/a učiteľ/ka musím zúčastniť celého Innovation Campu vrátane workshopu, ktorý bude vrámci programu pre pedagógov pripravený:

áno

Strava učiteľa:  klasická bezmäsitá
 
Študent/ka č. 1:
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava: klasická bezmäsitá
 
Študent/ka č. 2:
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava: klasická bezmäsitá
 
Študent/ka č. 3:
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava: klasická bezmäsitá
   
Študent/ka č. 4:  
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava: klasická bezmäsitá
   
Študent/ka č. 5:  
Meno a priezvisko:
e-mail: e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava: klasická bezmäsitá
   
Náhradník/čka (povinný/á):
Meno a priezvisko:
e-mail: e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava klasická bezmäsitá
 

Ak má niektorý/á z účastníkov/čok nejakú potravinovú alergiu, prosím, uveďte to sem:

 
Vyplnil/a:  
Meno a priezvisko:
e-mail:
dátum a čas: 21.03.2023 15:18
   

Súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov (vrátane vyhotovenia audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu) pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia súťaže I.N.I. Innovation Camp pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko) a BC Angels a Nadační fond podnikání a vzdělávaní ako partnerov súťaže v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.


Udeľujem súhlas (licenčné práva) JA Slovensko a BC Angels a Nadační fond podnikání a vzdělávaní ako partnerov súťaže na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora prác súvisiacich so súťažou I.N.I. Innovation Camp, podľa zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Licenciu udeľujem na sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny svojich prác a prezentácií, prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.