Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Innovation Camp

Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

JA Innovation Camp je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do našich vzdelávacích programov. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie.

Vzhľadom na epidemickú situáciu na školách a aktuálne platné opatrenia, ktoré obmedzujú realizáciu hromadných podujatí, meníme termín a formát súťaže JA Innovation Camp! 

Termín súťaže: utorok 15. február 2022 | 8:00 - 18:00 hod. 

Súťaž bude prebiehať online prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams. Súťaže sa zúčastní celkovo 100 študentov, ktorí budú tvoriť 20 školských päťčlenných tímov. Výber škôl bol realizovaný formou verejného online žrebovania z prihlášok, z ktorého záznam si môžete pozrieť na tomto odkaze. Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. 

Informácie a materiály k súťaži :

Linda Sombatiová | programová manažérka | +421 948 801 411 | sombatiova@jaslovensko.sk 

 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.