Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Innovation Camp

Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

JA INNOVATION CAMP je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do našich vzdelávacích programov. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie.

Vzhľadom na vládou schválený lockdown a aktuálne platné opatrenia meníme termín súťaže JA Innovation Camp! 

Termín súťaže: utorok 18. január 2022 | 8:00 - 18:00 hod. (pôvodný termín 1. decembra 2021-zrušený!)

Miesto: HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 9, Bratislava

Vzhľadom na vládou schválené zmeny COVID automatu sa podujatie uskutoční v režime pre plne zaočkovaných účastníkov a tých, ktorí prekonali ochorenie za posledných 180 dní - podľa týchto platných nariadení

dnes vláda schválila zmeny v covid automate, platné od pondelka, ktoré majú vplyv na realizáciu JA Innovation Campu. Hromadných podujatí sa budú môcť zúčastniť len zaočkovaní a tí, čo prekonali covid za posledných 180 dní.

Dovolím si Vás preto upozorniť, že musíme pristúpiť k zmene nastavení a podujatie JA Innovation Camp sa uskutoční v režime pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie, podľa nariadení platných od 22. novembra.

Súťaže sa zúčastní celkovo 60 študentov, ktoré budú tvoriť 15 zmiešaných štvorčlenných tímov. Škola prihlasuje do súťaže prostredníctvom online formulára 4 študentov (riadnych účastníkov) a zároveň 2 náhradníkov. Prihláška je záväzná!

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Výber 15 škôl bol realizovaný formou verejného online žrebovania, z ktorého záznam si môžete pozrieť na tomto odkaze

Účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. Občerstvenie počas dňa bude zabezpečené. Prípadné vzniknuté ubytovacie a cestovné náklady študentov hradí vysielajúca organizácia.

Pokiaľ by nové nariadenia vlády obmedzovali realizáciu podujatia, vyhradzujeme si právo znížiť počet účastníkov podujatia, zmeniť nastavenie alebo zmeniť formát podujatia na online.

Linda Sombatiová | programová manažérka | +421 948 801 411 | sombatiova@jaslovensko.sk 

 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.