Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia 2022/2023

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 20. 5. 2022 o 14:00

Program vzdelávania Titul pred Titul za Meno Priezvisko
Ja a peniaze Mgr.   Jana Hűbnerová
Viac ako peniaze PaedDr.   Daniela Pisarčíková
Viac ako peniaze Mgr.   Veronika Kureková
Viac ako peniaze Mgr.   Katarína Gabrižová
Etika v podnikaní Ing.   Marta Melayová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Ivana Vladovičová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Jana Šrenkelová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Mária Lakatošová
Zručnosti pre úspech Ing. Mgr. PhD. Nikoleta Puchá
Viac ako peniaze PhDr   Monika Hubáčeková
Viac ako peniaze MVDr. PhD. Lenka Tomková
Aplikovaná ekonómia Mgr. PhDr. Marcel Leško
Viac ako peniaze RNDr.   Peter Kresťanko
Ja a peniaze Mgr.   Katarína Melegová
Ja a peniaze Mgr.   Kristína Lauková
Viac ako peniaze RNDr.   Ľubica Moskaľová
Viac ako peniaze Mgr.   Lucia Veselá
Zručnosti pre úspech Ing.   Petra Miháliková
Etika v podnikaní Ing.   Anna Košútová
Viac ako peniaze Ing.   Slavomíra Turčinová
Viac ako peniaze Ing.   Anetta Babulicová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Anikó Barcziová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Andrea Trgiňová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Simona Amrichová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Lucia Žiačková
Ja a peniaze Mgr.   Lucia Sabová
Ja a peniaze Mgr.   Nataša Bernáthová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Mariana Durániková
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Roman Baranovič
Viac ako peniaze Mgr.   Alena Lisičanová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Jana Hladká
Zručnosti pre úspech Ing.   Sylvia Suchanová
Viac ako peniaze Ing.   Katarína Baraxová
Viac ako peniaze Ing.   Lili Takáts
Aplikovaná ekonómia Ing., Mgr.   Iveta Šatanková
Viac ako peniaze PaedDr. MBA Andrea Popovičová
Aplikovaná ekonómia Mag.phil.   Katarína Bertušková
Etika v podnikaní Mgr.   Oto Žarnay
Viac ako peniaze Ing.   Barbara Ligačová
Viac ako peniaze Ing.   Zuzana Vailingová
Viac ako peniaze Mgr.   Jana Bohátová
Viac ako peniaze Mgr.   Erika Pixiades