Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia 2022/2023

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 5. 9. 2022 o 13:50

Program vzdelávania Titul pred Titul za Meno Priezvisko
Ja a peniaze Mgr.   Jana Hűbnerová
Viac ako peniaze PaedDr.   Daniela Pisarčíková
Viac ako peniaze Mgr.   Veronika Kureková
Viac ako peniaze Mgr.   Katarína Gabrižová
Etika v podnikaní Ing.   Marta Melayová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Ivana Vladovičová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Jana Šrenkelová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Mária Lakatošová
Viac ako peniaze PhDr   Monika Hubáčeková
Viac ako peniaze MVDr. PhD. Lenka Tomková
Aplikovaná ekonómia Mgr. PhDr. Marcel Leško
Viac ako peniaze RNDr.   Peter Kresťanko
Ja a peniaze Mgr.   Katarína Melegová
Ja a peniaze Mgr.   Kristína Lauková
Viac ako peniaze RNDr.   Ľubica Moskaľová
Viac ako peniaze Mgr.   Lucia Veselá
Zručnosti pre úspech Ing.   Petra Miháliková
Etika v podnikaní Ing.   Anna Košútová
Viac ako peniaze Ing.   Slavomíra Turčinová
Viac ako peniaze Ing.   Anetta Babulicová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Anikó Barcziová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Andrea Trgiňová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Simona Amrichová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Lucia Žiačková
Ja a peniaze Mgr.   Lucia Sabová
Ja a peniaze Mgr.   Nataša Bernáthová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Mariana Durániková
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Roman Baranovič
Viac ako peniaze Mgr.   Alena Lisičanová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Jana Hladká
Zručnosti pre úspech Ing.   Sylvia Suchanová
Viac ako peniaze Ing.   Katarína Baraxová
Viac ako peniaze Ing.   Lili Takáts
Aplikovaná ekonómia Ing., Mgr.   Iveta Šatanková
Viac ako peniaze PaedDr. MBA Andrea Popovičová
Etika v podnikaní Mgr.   Oto Žarnay
Viac ako peniaze Ing.   Barbara Ligačová
Viac ako peniaze Ing.   Zuzana Vailingová
Viac ako peniaze Mgr.   Jana Bohátová
Viac ako peniaze Mgr.   Erika Pixiades
Viac ako peniaze Mgr.   Michaela Pauerová
Etika v podnikaní     Marina Gribushina
Viac ako peniaze Mgr.   Daniela Helienková
Zručnosti pre úspech Mgr.   Miroslav Kočiš
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Dominika Selieniová
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Lenka Dušičková
Etika v podnikaní Mgr.   Tomáš Chromčo
Zručnosti pre úspech Ing   Katarína Korčáková
Zručnosti pre úspech Ing.   Miroslav Jac
Zručnosti pre úspech Mgr.   Zuzana Sobotková
Viac ako peniaze PaedDr.   Martina Šefar
Viac ako peniaze Mgr. PhD. Katarína Javorová
Viac ako peniaze Ing.   Darina Červenáková
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Jana Krakovská
Zručnosti pre úspech Mgr.   Alena Balúchová
Viac ako peniaze Mgr.   Adam Horváth
Aplikovaná ekonómia Mgr. PhD. Marián Fedorko
Viac ako peniaze Mgr.   Matúš Gogolák
Viac ako peniaze Ing.   Tatiana Štelmaková
Viac ako peniaze Mgr.   Tomáš Bačo
Aplikovaná ekonómia Ing.Mgr.   Jana Budinská
Viac ako peniaze Ing. PhD. Juraj Madej
Viac ako peniaze Mgr.   Jana Kollárová
Viac ako peniaze Mgr.   Zuzana Gombárska
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Jana Sidorová
Viac ako peniaze Mgr.   Miroslava Borbélyová
Aplikovaná ekonómia PhDr.   Dana Maťašová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Ingrid Srvátková
Viac ako peniaze Ing   Alena Mikerová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Beáta Adamková
Ja a peniaze Mgr.   Miroslava Satinová
Viac ako peniaze Mgr.   Patrícia Sabová
Viac ako peniaze Mgr.   Jana Wallnerová
Viac ako peniaze Mgr.   Alena Naštická
Viac ako peniaze Mgr.   Ľudmila Rothackerová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Beáta Mihóková
Viac ako peniaze Mgr.   Silvia Lorenčíková
Viac ako peniaze Mgr.   Dana Durcová
Viac ako peniaze Ing. PhD. Dagmar Zmeková
Aplikovaná ekonómia Mgr. PhD. Marek Zvirinský
Viac ako peniaze Mgr.   Lenka Košická
Aplikovaná ekonómia Ing   Gabriela Ondrejmišková
Zručnosti pre úspech PaedDr.   Marcela Konáriková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Henrieta Nemčovičová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Lucia Remišová
Zručnosti pre úspech Ing   Zuzana Urbanová
Etika v podnikaní Mgr.   Katarína Dubravická