Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Spolupráca so Citi Foundation pokračuje

Hlavným cieľom Citi Foundation je v tomto roku partnerstvo s JA Europe a podpora 68 000 mladých ľudí v 22 európskych krajinách.

Počas celého roka bude mladých ľudí podporovať viac ako 250 dobrovoľníkov zo Citi, ktorí ich budú usmerňovať, aby svoje podnikateľské nápady prepracovali od konceptu a dotiahli ho až k realite.

„Prostredníctvom dlhodobých partnerstiev, ako je napríklad partnerstvo so Citi za posledných 32 rokov, máme udržateľný vplyv na úspešný život mladých Európanov. Zameranie nadácie Citi na komunity s nízkymi príjmami nám umožňuje osloviť menej zvýhodnených študentov v 22 krajinách Európy a podporiť lepšiu budúcnosť týchto mladých ľudí . Sme veľmi vďační za ich dôveru v našu iniciatívu a tešíme sa na to, čo prinesie školský rok 2019/2020!“, povedala Caroline Jenner, riaditeľka JA Europe.

„Investovanie do dnešnej mládeže je rozhodujúce pre spoločnosť a hospodárstvo. Prostredníctvom nášho partnerstva s JA Europe podporujeme mladých ľudí, aby pochopili dôležitosť podnikateľského myslenia a pomáhame im lepšie sa pripraviť na ich budúcu kariéru. Partnerstvo je súčasťou iniciatívy Citi Foundation Pathways2Progress, ktorá sa snaží pripraviť a vybaviť mládež zručnosťami, ktoré im umožnia byť úspešnými“,  spoluprácu zhodnotila Rachael Barber, vedúca komunitného rozvoja, EMEA, Citi.