Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Získali sme prestížnu európsku cenu!

Získali sme prestížnu európska cenu za vysokú kvalitu vzdelávacích programov.

Tento týždeň je výnimočný! Získali sme prestížne európske ocenenie Modelová organizácia 2019. Ide o ocenenie najúspešnejších členských krajín siete JA Europe s vysokým štandardom kvality dosiahnutej za školský rok 2018/2019. Ocenenie udelila Správna rada JA Europe.

Za výsledky v minulom školskom roku sme dosiahli v hodnotení 100%. Spolu s Luxemburskom, Talianskom a Francúzskom sa Slovensko zaradilo medzi TOP štyri európske krajiny z celkového počtu 40. Ocenenie prevzala v nemeckom Berlíne predsedníčka Správnej rady Junior Achievement Slovansko Danica Balážová a riaditeľka Junior Achievement Slovansko Eva Vargová.
„Toto ocenenie, je výsledkom dlhoročnej systematickej práce celej organizácie a odzrkadľuje jej prínos pre podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí na Slovensku. Takúto skvelú prácu je možné realizovať najmä vďaka podpore súkromného sektora a úzkemu prepojeniu vzdelávania s praxou.“, povedala predsedníčka Správnej rady Junior Achievement Slovensko Danica Balážová.

JA Europe je najväčšia nezisková vzdelávacia organizácia v rámci celej Európy. Poskytuje vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl v oblastiach podnikania, ekonomiky, finančnej gramotnosti a rozvíja tým aj ich zručnosti pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Na Slovensku pôsobíme už 27 rokov. V školskom roku 2018/2019 sa do našich programov zapojilo 847 škôl, 925 učiteľov a takmer 24 000 žiakov z celého Slovenska. Náš úspech spočíva aj v aktívnom zapájaní partnerov a odborníkov z praxe, ktorí svojimi skúsenosťami a osobným kontaktom s učiteľmi a žiakmi prinášajú do škôl reálny pohľad na svet. V minulom školskom roku sa role konzultanta zhostilo až 1 022 ľudí z biznisu.