Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Verejnosť

Programy

Ponuka vzdelávacích programov reflektuje na aktuálne a súčasné potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
Naše vzdelávacie programy majú dlhodobý charakter a sú určené pre žiakov základných aj stredných škôl. 

 

Ja a peniaze

Naučíme najmenších žiakov na základných školách prečo bez práce nie sú koláče a peniaze nerastú na stromoch. Finančnú gramotnosť im sprostredkujeme vďaka pútavým obrázkom a reálnym situáciám, ktoré zažíva hlavný hrdina učebnice, Filip.

www.jaap.jaslovensko.sk

 

Základy podnikania

Piataci a šiestaci na základných školách sa naučia praktické informácie o organizácií a fungovaní podniku. Sami si vyskúšajú, ako to v podniku funguje a získajú tak mnoho podnetov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní.

www.jaslovensko.sk/zaklady-podnikania

 

Zručnosti pre úspech

Pre žiakov stredných škôl a žiakov 9. ročníka základných škôl prinášame inovatívny vzdelávací program na rozvoj mäkkých zručností. Žiaci nadobudnú základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, schopnosť riešiť problémy, efektívne komunikovať, pracovať v tíme, prezentovať a realizovať svoj vlastný nápad.

www.zpu.jaslovensko.sk

 

Aplikovaná ekonómia

Stredoškoláci si založia vlastnú firmu, v ktorej vďaka reálnej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu.

www.firma.jaslovensko.sk

 

Etika v podnikaní

„Dnešná doba prináša devalváciu pojmov morálka a etika. Práve tento program pripravuje stredoškolákov na reálne situácie v živote. Pomocou prípadových štúdií študenti preskúmavajú rôzne aspekty problémov pomocou interaktívnych nástrojov," hovorí o programe jedna z jeho učiteliek.

www.evp.jaslovensko.sk

 

Učebnica ekonómie a podnikania

Spolu 15 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci stredných škôl postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, úlohe štátu, marketingu, ale aj o podnikaní a manažmente. Celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom moderného online portálu.

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnica-ekonomie

 

Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť žiaci už od druhého stupňa na základnej škole a všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia vďaka tomuto programu.

www.viacakopeniaze.sk