Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Verejnosť

Projekty

Vzdelávacie projekty JA Slovensko majú krátkodobý charakter. Mnohé sú doplnením, či nadstavbou v našich celoročných vzdelávacích programoch.
Ponúkame však aj projekty, do ktorých sa môže zapojiť akákoľvek stredná škola, bez ohľadu na zapojenie v našich programoch.

 

JA Veľtrh podnikateľských talentov

Súťaž študentských tímov z celého Slovenska. Študenti sa stretávajú so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Dozvedieť sa viac. 

 

Jaguar Land Rover

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, prostredníctvom ktorej môžu získať teoretické znalosti z matematiky, vedy a inžinierstva. Žiaci riešia zadanú úlohu a pracujú spolu na jej riešení a rozvíjajú svoju kreativitu.
Viac o projekte na www.jlr.jaslovensko.sk

 

Social Innovation Relay

Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby. 
Viac o projekte na www.jaslovensko.sk/sir

 

Innovation Camp

Vďaka intenzívnej, jednodňovej skúsenosti si stredoškoláci vyskúšajú prácu na reálnom probléme z praxe. S pomocou odborníkov z firmy, hľadajú to najlepšie riešenie, rozvíjajú svoje tvorivé myslenie, rozhodovacie, komunikačné a prezentačné zručnosti.

 

Aspire

Čo keby si žiaci stredných škôl rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, riadili vlastné malé projekty, zažili kariérny deň plný pracovných príležitostí, alebo rôzne iné workshopy? Vďaka tomuto medzinárodnému projektu a spolupráci s manažérmi AT&T Global Network Services Slovakia im môžete ponúknuť aj takúto skúsenosť.

 

JA Mladý líder

Podujatie JA Mladý líder je určené najúspešnejším absolventom vzdelávacích programov JA Slovensko z celého Slovenska. Počas štyroch inšpiratívnych dní majú študenti možnosť objavovať tajomstvá úspešného líderstva. Prostredníctvom interaktívnych workshopov, indoor a outdoor aktivít pod vedeným skúsených lektorov zlepšujú svoje manažérske, komunikačné a prezentačné zručnosti. 
Viac o projekte na www.jaslovensko.sk/jaml

 

Certifikát podnikateľských zručností ESP

Entrepreneurial Skills Pass je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti žiakov vo veku 15 až 20 rokov. Žiaci prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

 

Škola podnikania

Jej hlavným výstupom je Virtuálny sprievodca (www.tesguide.eu), ktorý obsahuje mnoho podnikateľských nástrojov a metód. Ide o praktický a užitočný nástroj pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí chcú začleniť podnikateľské vzdelávanie do učebných osnov, naprieč rôznymi predmetmi.

 

Podrobnejšie o všetkých projektoch si môžete prečítať tu.