Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Žiadosť o vystavenie Potvrdenia

o dobrovoľníckej činnosti v organizácii JA Slovensko, n.o.

V zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, Vás žiadam o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti za rok 2017 v organizácii JA Slovensko, n.o.

Žiadosť o vystavenie potvrdenia
Titul, Meno, Priezvisko:
Potvrdenie žiadam vystaviť za rok:
 
Adresa trvalého bydliska
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Dátum narodenia:
Program/projekt  JA Slovensko, v ktorom som dobrovoľnícku činnosť vykonával/a:
E-mail:
(píšte malými písmenami)

Telefón:
Iné informácie:
Dátum a čas: 17.01.2019 03:18
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.