Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam zapojených škôl

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam škôl zapojených do vzdelávacích programov JA Slovensko.

Zoznam je zoradený abecedne, podľa mesta.

 

Program Škola Ulica Mesto
Viac ako peniaze Súkromná základná škola J. Bakossa 5 Banská Bystrica
Viac ako peniaze Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského 18 Banská Bystrica
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica
Viac ako peniaze Gymnázium Andreja Kmeťa A.Gwerkovej - Göllnerovej 6 Banská Štiavnica
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Akademická 13 Banská Štiavnica
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Súkromná hotelová akadémia Drieňová 12 Banská Štiavnica
Viac ako peniaze
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica
Viac ako peniaze Súkromná stredná odborná škola Hviezdoslavova 11 Bardejov
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov
Viac ako peniaze Obchodná akadémia Stöcklová 24 Bardejov
JA Učebnica ekonómie a podnikania Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov
JA A PENIAZE CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou
Viac ako peniaze Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4 Bratislava
JA Etika a podnikanie gymnázium Aleberta Einsteina Einsteinova  35 Bratislava
JA Etika a podnikanie
Viac ako peniaze
Gymnázium Grosslingová Bratislava
JA Podnikanie v cestovnom ruchu GALILEO SCHOOL, s.r.o. Hradská 85 Bratislava
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Gymnázium Ivana Horvátha Ivana Horvátha 14 Bratislava
Viac ako peniaze Stredná odborná škola Ivanská cesta 21 Bratislava
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Koceľova 26 Bratislava
Viac ako peniaze Gymnázium L.Sáru 1 Bratislava
JA Etika a podnikanie
JA Etika a Podnikanie
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 1 Bratislava
Viac ako peniaze Spojená škola Novohradská Novohradská 3 Bratislava
Viac ako peniaze Základná škola SNP Ostredková 14 Bratislava
Viac ako peniaze Evanjelická základná škola a Evanjelické lýceum Palisády 57 Bratislava
Viac ako peniaze
JA Etika a Podnikanie
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava
JA Učebnica ekonómie a podnikania
JA Etika v podnikaní
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
JA Etika v podnikaní Spojená škola Tilgnerova 14 Bratislava
Viac ako peniaze Spojená škola Tokajícka 24 Bratislava
Viac ako peniaze Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2 Bratislava
JA Učebnica ekonómie a podnikania Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava
JA Etika a Podnikanie SPŠ elektrotechnická Zochova č.9 Bratislava
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou J. Nižnanského 1 Brestovany
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3 Brezno
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika v podnikaní
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca
Viac ako peniaze Základná škola Jána Amosa Komenského Komenského 752 Čadca
Viac ako peniaze Základná škola M.R.Štefánika 2007 Čadca
Viac ako peniaze Základná škola Rázusova 2260 Čadca
Viac ako peniaze Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17. novembra 2579 Čadca
JA A PENIAZE Základná škola Čajkov 285 Čajkov 285 Čajkov
JA A PENIAZE Základná škola Dolná Tižina Dolná Tižina 28 Dolná Tižina
JA Etika v podnikaní Stredná odborná škola obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10 Dolný Kubín
JA A PENIAZE ZŠ s MŠ Juraja Holček Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj
Viac ako peniaze Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom
Viac ako peniaze Základná škola Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Dvorníky 149 Dvorníky
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765 Galanta
JA Etika a Podnikanie
JA Etika v podnikaní
Stredná odborná škola Lipová  8 Handlová
Viac ako peniaze Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou Helcmanovce 41 Helcmanovce
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 Hlohovec
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola Námestie sv. Martina 5 Holíč
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou V. Mitúcha Školská 368/2 Horné Srnie
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium arm.gen.L.Svobodu Komenského 4 Humenné
Viac ako peniaze Hotelová akadémia Štefánikova 28 Humenné
Viac ako peniaze Základná škola Školská 212/19 Huncovce
Viac ako peniaze Základná škola Jablonica Školská 1 Jablonica
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Jelšava Železničná 245 Jelšava
Viac ako peniaze Základná škola s materskou škoklou SNP 158/20 Kalinovo
Viac ako peniaze Základná škola s materskou škoulou Ulica Školská 474/5 Kamenná Poruba
JA Etika a Podnikanie Súkromná stredná odborná škola Biela voda Kežmarok
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou 380 Kočovce
Viac ako peniaze Základná škola Hlavná 198 Kolíňany
JA A PENIAZE Základná škola s MŚ Kolta 245 Kolta 245 KOLTA
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská 32 Komárno
Viac ako peniaze Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice
Viac ako peniaze Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1 Košice
Viac ako peniaze Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113 Košice
JA Etika a podnikanie Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice
Viac ako peniaze Stredná priemyselná škola Komenského 2 Košice
Viac ako peniaze Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice
JA Aplikovaná ekonómia Premonštrátske gymnázium Kováčska 28 Košice
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO Kukučínova 23 Košice
JA Aplikovaná ekonómia Stredná priemyselná škola stavebná Lermontovova 1 Košice
Viac ako peniaze Spojená škola Opatovská 97 Košice
Viac ako peniaze Gymnázium Opatovská cesta 7 Košice
Viac ako peniaze Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice
JA Aplikovaná ekonómia SSOŠE TERCIUM Palackého 14 Košice
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice
Viac ako peniaze Súkromná Základná škola Slobody 1 Košice
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Gymnázium Trebišovská 12 Košice
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice - Šaca
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Rehoľná 2 Košice-Krásna
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 SNP 19 Krasňany
JA Etika v podnikaní Gymnázium Krompachy Lorencova 46 Krompachy
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola obchodu a služieb M. R. Štefánika 8 Krupina
Viac ako peniaze Gymnázium A.Sládkoviča M.R.Štefánika 8 Krupina
Viac ako peniaze Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Milana Rastislava Štefánika 3 Krupina
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Spojená škola Nábrežná 1325 Kysuck Nové Mesto
JA A PENIAZE Základná škola Clementisova 616/1 Kysucké Nové Mesto
Viac ako peniaze Základná škola Kysucký Lieskovec 208 Kysucký Lieskovec
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola Fr. Hečku 25 Levice
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 Levice
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Na lúkach 18 Levice
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Gymnázium sv. Vincenta de Paul Saratovská 87 Levice
JA Aplikovaná ekonómia Obchodná akadémia Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Levice
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
Stredná odborná škola Ul. sv. Michala 36 Levice
Viac ako peniaze Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Levoča
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Gymnázium Komenského 13 Lipany
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou Liptovská Kokava 391 Liptovská Kokava
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 Liptovský Hrádok
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
JA Etika v podnikaní
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Viac ako peniaze Gymnázium M.M.Hodžu M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Nábrežie K. Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš
JA A PENIAZE
Viac ako peniaze
Základná škola Janka Kráľa Žiarska 679/13 Liptovský Mikuláš
JA A PENIAZE
Viac ako peniaze
Základná škola s materskou školou Ľubeľa Ľubeľa 161 Ľubeľa
Viac ako peniaze Základná škola M. R. štefánika haličská cesta 1191/8 Lučenec
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83 Lučenec
JA A PENIAZE Základná škola1.-4.ročník Lysica Lysica 122 Lysica
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Makov 264 Makov
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin
JA Etika v podnikaní Stredná odborná škola podnikania Červenej armády 25 Martin
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou Hurbanova 27 Martin
Viac ako peniaze Evanjelická spojená škola M.R Štefánika 17 Martin
Viac ako peniaze
JA Etika v podnikaní
Gymnázium Jozefa Lettricha Ul. J. Lettricha 2 Martin
JA Aplikovaná ekonómia Obchodná akadémia Kapušianská 2 Michalovce
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Ľ. Štúra 26 Michalovce
Viac ako peniaze Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce
Viac ako peniaze Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Michalovce
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 Michalovce
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Spojená škola Jarmočná 1 Modrý Kameň
JA Etika v podnikaní Stredná odborná škola - Szakközépiskola Hlavná 54 Moldava nad Bodvou
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
JA Etika v podnikaní
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Námestovo
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO Slanická osada Námestovo
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Spojená škola-Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo
Viac ako peniaze Spojená škola Slanická osada Slanická osada Námestovo
JA Aplikovaná ekonómia Spojená škola - Obchodná akadémia Slanická osada 2178 Námestovo
Viac ako peniaze Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Bolečkova 2 Nitra
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Cintorínska 4 Nitra
Viac ako peniaze Stredná priemyselná škola SE Fraňa Kráľa 20 Nitra
JA A PENIAZE Súkromná základná škola United Nations Elementary School Javorová 12/644 Nitra
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40 Nitra
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná odborná škola polytechnická Novozámocká 220 Nitra
Viac ako peniaze Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica 3 Nitrianska Blatnica
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety č. 17 Nová Baňa
Viac ako peniaze Základná škola Jána Zemana Školská 6 Nová Baňa
Viac ako peniaze Súkromná základná škola Ul.SNP 96/366 Nová Dubnica
Viac ako peniaze Základná škola Pribinova ul.123/9 Nováky
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná priemyselná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
Viac ako peniaze Katolícka spojená škola Andovská 4 Nové zámky
Viac ako peniaze Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Pod kalváriou 1 Nové Zámky
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
JA Etika v podnikaní
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky
Viac ako peniaze Základná škola Školská 56/9 Oslany
Viac ako peniaze Gymnázium Komenského 2/1074 Partizánske
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Spojená škola, o. z.  Obchodná akadémia Námestie SNP 5 Partizánske
Viac ako peniaze Základná škola Športovcov 372/21 Partizánske
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Pezinok Senecká 2 Pezinok
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná odborná škola záhradnícka Brezová 2 Piešťany
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika v podnikaní
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola  obchodu  a  služieb Mojmírova 99/28 Piešťany
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Stromová 34 Piešťany
JA A PENIAZE Základná škola Dominika Tatarku 284 Plevník-Drienové
Viac ako peniaze Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová Družby 554/64 Podbrezová
Viac ako peniaze Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová ulica Družby 554/64 Podbrezová
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou, Podolie 804 Podolie 804 Podolie
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Podolie 804 Podolie
Viac ako peniaze ZŠ s MŠ Š. Žáaryho Družstevná 201 Poniky
JA Učebnica ekonómie a podnikania Cirkevná spojená škola Dlhé hony 3522/2 Poprad
Viac ako peniaze Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad
JA Aplikovaná ekonómia Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828 Poprad
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad
JA Učebnica ekonómie a podnikania Súkromná stredná odborná škola SNP 1253 Poprad
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Pov. Bystrica
JA Etika v podnikaní
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica
Viac ako peniaze Základná škola Nemocničná 987/2 Považská Bystrica
JA Aplikovaná ekonómia Gymnázium Školská 234/8 Považská Bystrica
JA Etika v podnikaní Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov Považská Bystrica
JA Aplikovaná ekonómia Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica - Elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, Ilava
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola Prakovce 282 Prakovce
Viac ako peniaze Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 Predmier
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov
Viac ako peniaze Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 Prešov
JA Aplikovaná ekonómia Gymnázium Konštantínova 2 Prešov
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Košická 20 Prešov
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov
JA Učebnica ekonómie a podnikania
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov
JA Učebnica ekonómie a podnikania Fakulta zdravotníckych odborov Partizánska 1 Prešov
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná priemyselná šlola elektrotechnická Plzenská 1 Prešov
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 Prešov
Viac ako peniaze Základná škola Sibírska 42 Prešov
Viac ako peniaze Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza
JA A PENIAZE
Viac ako peniaze
Základná škola Malonecpalská ul. 206/37 Prievidza
JA Aplikovaná ekonómia Gymnázium V. B. Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola Pruské 294 Pruské
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola obchodu a služieb 1.mája 1264 Púchov
Viac ako peniaze Základná škola Radošovce 338 Radošovce
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Gymnázium Javorová 5 Rajec
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou 2 Rakovec nad Ondavou
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca
Viac ako peniaze Základná škola Ivana Branislava Zocha Jilemnického 94/3 Revúca
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Základná škola J. A. Komenského Komenského 7 Revúca
JA Aplikovaná ekonómia Súkromná stredná odborná škola Železničná 2 Revúca
Viac ako peniaze Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211 Rožňava
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika v podnikaní
Viac ako peniaze
Spojená škola Scota Viatora 8 Ružomberok
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104 Ružomberok
Viac ako peniaze Súkromná základná škola Štiavnická cesta 80 Ružomberok
JA Učebnica ekonómie a podnikania Spojená škola SNP 16 Sabinov
JA A PENIAZE Základná škola Semerovo 110 Semerovo
JA Etika v podnikaní Stredná odborná škola Kysucká 14 Senec
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Kysucká 14 Senec
Viac ako peniaze Gamnázium Ladislava Novomeského Senica Dlhá 1037/12 Senica
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Stredná odborná škola podnikania Hollého 1380 Senica
Viac ako peniaze Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď Kostolná 119 Sereď
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika v podnikaní
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď
JA A PENIAZE Súkromná základná škola Gorkého 4 Skalica
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou 154 Slatina nad Bebravou
Viac ako peniaze Základná škola Slovinky 71 71 Slovinky
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika v podnikaní
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
Viac ako peniaze Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves
JA A PENIAZE Základná škola s materskou školou Školská 8 Spišské Bystré
JA Aplikovaná ekonómia Súkromná hotelová akadémia gen. M. R. Štefánika 375/63 Stará Turá
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Spojená škola, Obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník
Viac ako peniaze Základná škola Komenského 22 Svidník
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
JA Etika v podnikaní
Viac ako peniaze
Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit
Viac ako peniaze Gymnázium M. R. Štefánika Slnečná 2 Šamorín
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola Sv. Štefana 81 Štúrovo
JA Aplikovaná ekonómia Súkromná spojená škola Sv.Štefana 36 Štúrovo
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Bernolákova 37 Šurany
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače
Viac ako peniaze Obchodná akadémia Topoľčany Inovecká 2041 Topoľčany
Viac ako peniaze Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091, Topoľčany
Viac ako peniaze Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany
JA Aplikovaná ekonómia Súkromná stredná odborná škola DSA Komenského 12 Trebišov
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov
Viac ako peniaze Základná škola M.R.Štefánika 910/51 Trebišov
JA Aplikovaná ekonómia Trenčianske Gymnázium Ľ.Štúra 1.mája 170/2 Trenčín
JA Aplikovaná ekonómia Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 24 Trenčín
JA Aplikovaná ekonómia Obchodná akadémia M. Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Obchodná akadémia Rázusova 1 Trenčín
JA Aplikovaná ekonómia Dopravná akadémia Školská 66 Trenčín
Viac ako peniaze Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín
JA Podnikanie v cestovnom ruchu SOŠ podnikania Veľkomoravská 14 Trenčín
JA Etika v podnikaní
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola Komenského 1 Trnava
Viac ako peniaze Súkromné bilingválne gymnázium BESST Limbová 3 Trnava
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola stavebná D.S.Jurkoviča Lomonosovova  7 Trnava
Viac ako peniaze Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2979/6 Trnava
Viac ako peniaze Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23 Trnava
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Gymnázium Martina Hattalu Železničiarov 278 Trstená
Viac ako peniaze Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116 Turčianske Teplice
Viac ako peniaze SŠ-Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 29 Turčianske Tepllice
JA A PENIAZE Základná škola Školská 394 Turie
Viac ako peniaze Základná škola Školská 394 Turie
Viac ako peniaze Základná škola Školská 394 Turie
Viac ako peniaze Základná škola Turzovka Bukovina č.505 Turzovka
Viac ako peniaze Gymnázium Ľ.Štúra 35 Turzovka
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
JA Aplikovaná ekonómia
JA Učebnica ekonómie a podnikania
Viac ako peniaze
Spojená škola Medvedyie 133/1 Tvrdošín
Viac ako peniaze Sotredná odborná škola lesnícka Medvedzie 135 Tvrdošín
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou 298 Urmince
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku M. R. Štefánika 432 Varín
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Gymnázium A.H.Škultétyho Školská 21 Veľký Krtíš
JA A PENIAZE Základná škola Školská 49 Vinosady
JA A PENIAZE Základná škola Tatranská Lomnica 123 Vysoké Tatry
Viac ako peniaze Základná škola Stred 957 Zákopčie
Viac ako peniaze Základná škola Školská 757/10 Zemianska Olča
JA Učebnica ekonómie a podnikania Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP 5 Zlaté Moravce
Viac ako peniaze Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. SNP 5 Zlaté Moravce
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Ľ.Štúra Hronská 1467/3 Zvolen
JA Aplikovaná ekonómia Technická akadémia J.Švermu 1 Zvolen
JA Etika a podnikanie Súkromná stredná umelecká škola Môťovská cesta 8164 Zvolen
JA Aplikovaná ekonómia
Viac ako peniaze
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen
Viac ako peniaze Stredná odborná škola Bystrická 4 Žarnovica
Viac ako peniaze Súkromná stredná odborná škola technická Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom
JA Učebnica ekonómie a podnikania Gymnázium Milana Rúfusa J. Kollára 2 Žiar nad Hronom
Viac ako peniaze Gymnázium Hlinská 29 Žilina
JA Podnikanie v cestovnom ruchu Hotelová akadémia Hlinská 31 Žilina
Viac ako peniaze Základná škola s materskou školou Hôrky Hôrky 200 Žilina
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Žilina
JA Aplikovaná ekonómia
JA Podnikanie v cestovnom ruchu
Viac ako peniaze
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina
JA Etika v podnikaní
Viac ako peniaze
Gymnázium bilingválne Ul. T. Ružičku 3 Žilina
JA Aplikovaná ekonómia
JA Etika a Podnikanie
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina
Viac ako peniaze Obchodná akadémia Veľká okružmá 32 Žilina
JA Aplikovaná ekonómia Súkromné gymnázium Vysokoškolákov 13 Žilina