Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov

Pre pedagogických pracovníkov, vrátane riaditeľov základných a stredných škôl z rôznych častí Slovenska sme pripravili podujatie - Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov.

Zamerané je na:

  • rozvoj pedagogických a odborných kompetencií v oblasti podnikavosti a pri budovaní podnikateľských zručností žiakov v kontexte celoživotného vzdelávania,
  • zvýšenie motivácie učiteľov k aktívnemu posilneniu podnikateľského vzdelávania vo výchovno-vyučovacom procese na ZŠ a SŠ,
  • vytvorenie kreatívneho priestoru na zdieľanie, škálovanie a sieťovanie osvedčených skúseností a know-how z podnikateľskej a učiteľskej praxe a na efektívne prepájanie školskýchštátnych organizácií s mimovládnymi organizáciami a súkromnými podnikmi/podnikateľmi. 

 

Prihláška

 

Podujatie sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia JA Slovensko, n.o.

 

Cieľom podujatia je formou workshopov, konferenčných príspevkov, panelovej diskusie, praktických simulovaných ukážok, interaktívnych a zážitkových aktivít, ponúknuť účastníkom bohatý obsah, zameraný na možnosti rozvoja podnikavosti a vybraných zručností žiakov a učiteľov. Jeho náplňou budú reálne príspevky a stretnutia s úspešnými podnikateľmi a absolventami škôl, odborníkmi z praxe, úspešnými učiteľmi a žiakmi v budovaní podnikavosti a podnikateľských kompetencií či zručností nevyhnutných pre 21. storočie v súlade s potrebami trhu práce. 

Na podujatí sa budete môcť stretnúť aj so zaujímavými hosťami: Zoltán Demján, Lukáš Bakoš, Bea Brosková, Marta Slováková, Martin Menšík, Ján Solík, Tomáš Krajčovič, Anna Sýkorová, Simoneta Vargová, Roman Baranovič, Richard Fekete a i.

 

Čas a miesto konania

14. – 15. február 2023,
Hotel Holiday Inn, Žilina / navigovať

 

Program 

14. február 2023 

13:00 – 14:00 registrácia účastníkov 

14:00 – 15:00 workshopy - blok I. 

Hovorí sa, že obrázok vydá za viac ako 1000 slovBea Brosková, vizuálna facilitátorka, trénerka
Hodnotenie – nepríjemná nevyhnutnosť / Marta Slováková, HR manažérka, mentorka
Trh práce 2030+Lucia Lednárová Dítětová a Ľubomír Kadlečík / Trexima

15:00 – 15:30 coffee break 

15:30 – 16:30 workshopy - blok II.

Ako hovoriť, aby ma počúvali čo hovorímAnna Sýkorová, lektorka, konzultantka
Podnikateľské začiatky a sociálne inovácie / Richard Fekete, Akadémia sociálnej ekonomiky 
Kľúčové princípy vysoko-výkonných firiemSimoneta Vargová, leadership mentorka

16:30 – 17:00 prestávka 

17:00 – 18:00 panelová diskusia – podnikatelia z praxe a úspešní absolventi JA Slovensko:

Martin Menšík - Profesia
Ján Solík - Združenie podnikateľov Slovenska
Tomáš Krajčovič - Instea
Pavol Tavač - Eximbanka
Jaroslav Grygar - Whirlpool Corporation

od 19:00 galavečera, slávnostný program, príhovory a oceňovanie

 

15. február 2023 

09:00 – 09:45 prednáška

Čo sa akademický svet môže naučiť od sveta biznisu (a naopak) / Lukáš Bakoš, psychológ, lektor, motivačný spíker

09:45 – 10:00 prestávka 

10:00 – 10:45 prednáška

Zanechať odkazZoltán Demján, horolezec, kouč, motivačný spíker

10:45 – 11:15 coffee break 

​11:15 – 12:30 panelová diskusia – učitelia a riaditelia škôl programov JA Slovensko:

Magdaléna Ochabová - riaditeľka, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Adriana Vančová - riaditeľka, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Beáta Kováčová - riaditeľka, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice
Roman Baranovič - riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa

Dress Code: Business Casual

Na podujatie sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej elektronickej prihlášky.

Prihláška

 

Kontaktná osoba:

Daša Luknárová - programová manažérka | luknarova@jaslovensko.sk| 0903 240 800

 

Projekt podporuje Slovak Business Agency