Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov

30 rokov činnosti a 430 tisíc absolventov:
JA Slovensko pripravuje žiakov a učiteľov na výzvy z budúcnosti

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko usporiadala pri príležitosti svojho 30. výročia Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov. Podujatie, ktoré sa v dňoch 14. a 15. februára 2023 konalo v Hotel Holiday Inn v Žiline a ktorého sa zúčastnilo viac ako 150 hostí, bolo zamerané na tému podnikavosti ako schopnosti adaptovať sa na nové podmienky a prinášať prospech jednotlivcom aj celej spoločnosti.

Účastníci sa mohli oboznámiť s reálnymi skúsenosťami a poznatkami úspešných absolventov programov JA Slovensko, zástupcov škôl a odborníkov z praxe. Program pozostával z workshopov, konferenčných príspevkov, panelovej diskusie, praktických simulovaných ukážok, interaktívnych a zážitkových aktivít.

Organizácia JA Slovensko pri príležitosti osláv 30 rokov aktivít na Slovensku ocenila na slávnostnom gala večere školy a jednotlivcov, ktorí sa stali súčasťou príbehu a úspechu organizácie na Slovensku. Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov získal od zúčastnených učiteľov mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu. V prieskume spokojnosti po skončení podujatia sa ukázalo, že prednášky a workshopy boli pre pedagógov užitočné a prínosné. Organizácia tak opäť preukázala svoju kvalitu a odbornosť, ktorú ponúka v oblasti podpory a rozvoja podnikavosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Potešujúca bola aj účasť zástupcov zo škôl, na ktorých programy JA Slovensko žiakom doteraz neponúkajú.

Workshopy a prednášky na podujatí viedli Zoltán Demján, Lukáš Bakoš, Bea Brosková, Marta Slováková, Anna Sýkorová, Simoneta Vargová, Lucia Lednárová Dítětová, Ľubomír Kadlečík či Richard Fekete. V panelovej diskusii sa na tému Podnikavosť ako zručnosť budúcnosti zhovárali Martin Menšík (Profesia.sk), Ján Solík (Združenie podnikateľov Slovenska), Tomáš Krajčovič (Instea), Pavol Tavač (Eximbanka) a Jaroslav Grygar (Whirlpool Corporation). O vzťahu medzi školou a požiadavkami trhu práce diskutovali v druhom paneli Magdaléna Ochabová (riaditeľka Hotelovej akadémie Mikovíniho, Bratislava), Adriana Vančová (riaditeľka Gymnázia Školská, Dubnica nad Váhom), Beáta Kováčová (riaditeľka Obchodnej akadémie K. Kittenbergera, Levice a Roman Baranovič (riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa).

Podujatie Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov organizácie JA Slovensko ukázalo, že na školách je potrebné venovať viac pozornosti rozvoju podnikavosti a podnikateľských zručností, a to nielen u žiakov, ale aj u učiteľov. Vzdelávaniu pedagógov a ich príprave na technologické a organizačné výzvy výchovno-vzdelávacieho procesu budúcnosti venuje organizácia JA Slovensko rovnako významný priestor a pozornosť, ako výuke samotných žiakov. Vzhľadom na dynamické zmeny na trhu práce, ktoré súvisia s technologickým pokrokom, je veľmi dôležité, aby nielen žiaci, ale aj učitelia získali praktické zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novým výzvam.

JA Slovensko ponúka mnoho rôznych programov, ktoré v tomto smeru dokážu školám pomôcť a pre budúcnosť mladých ľudí na Slovensku sú veľmi prospešné. Organizácia ukázala, že má bohaté skúsenosti z programov zameraných na rozvoj podnikavosti a ďalších „mäkkých“ zručností žiakov.

Ďakujeme Slovak Business Agency za finančnú podporu pri organizácii podujatia. Chcete nám pomôcť pripravovať žiakov a učiteľov na výzvy z budúcnosti aj vy? Podporte nás finančným darom alebo poukázaním dvoch percent z vašich daní.

 

Mediálne výstupy

Pre pedagogických pracovníkov, vrátane riaditeľov základných a stredných škôl z rôznych častí Slovenska sme pripravili podujatie - Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov.

Zamerané bolo na:

  • rozvoj pedagogických a odborných kompetencií v oblasti podnikavosti a pri budovaní podnikateľských zručností žiakov v kontexte celoživotného vzdelávania,
  • zvýšenie motivácie učiteľov k aktívnemu posilneniu podnikateľského vzdelávania vo výchovno-vyučovacom procese na ZŠ a SŠ,
  • vytvorenie kreatívneho priestoru na zdieľanie, škálovanie a sieťovanie osvedčených skúseností a know-how z podnikateľskej a učiteľskej praxe a na efektívne prepájanie školskýchštátnych organizácií s mimovládnymi organizáciami a súkromnými podnikmi/podnikateľmi. 

Cieľom podujatia bolo formou workshopov, konferenčných príspevkov, panelovej diskusie, praktických simulovaných ukážok, interaktívnych a zážitkových aktivít, ponúknuť účastníkom bohatý obsah, zameraný na možnosti rozvoja podnikavosti a vybraných zručností žiakov a učiteľov. Jeho náplňou boli reálne príspevky a stretnutia s úspešnými podnikateľmi a absolventami škôl, odborníkmi z praxe, úspešnými učiteľmi a žiakmi v budovaní podnikavosti a podnikateľských kompetencií či zručností nevyhnutných pre 21. storočie v súlade s potrebami trhu práce. 

 

Program 

14. február 2023 

13:00 – 14:00 registrácia účastníkov 

14:00 – 15:00 workshopy - blok I. 

Hovorí sa, že obrázok vydá za viac ako 1000 slovBea Brosková, vizuálna facilitátorka, trénerka
Hodnotenie – nepríjemná nevyhnutnosť / Marta Slováková, HR manažérka, mentorka
Trh práce 2030+Lucia Lednárová Dítětová a Ľubomír Kadlečík / Trexima

15:00 – 15:30 coffee break 

15:30 – 16:30 workshopy - blok II.

Ako hovoriť, aby ma počúvali čo hovorímAnna Sýkorová, lektorka, konzultantka
Podnikateľské začiatky a sociálne inovácie / Richard Fekete, Akadémia sociálnej ekonomiky 
Kľúčové princípy vysoko-výkonných firiemSimoneta Vargová, leadership mentorka

16:30 – 17:00 prestávka 

17:00 – 18:00 panelová diskusia – Podnikavosť ako zručnosť budúcnosti?

Podnikatelia z praxe a úspešní absolventi JA Slovensko:

Martin Menšík - Profesia
Ján Solík - Združenie podnikateľov Slovenska
Tomáš Krajčovič - Instea
Pavol Tavač - Eximbanka
Jaroslav Grygar - Whirlpool Corporation

od 19:00 galavečera, slávnostný program, príhovory a oceňovanie

 

15. február 2023 

09:00 – 09:45 prednáška

Čo sa akademický svet môže naučiť od sveta biznisu (a naopak) / Lukáš Bakoš, psychológ, lektor, motivačný spíker

09:45 – 09:55 prestávka 

09:55 – 10:55 prednáška

Zanechať odkazZoltán Demján, horolezec, kouč, motivačný spíker

10:55 – 11:15 coffee break 

​11:15 – 12:30 panelová diskusia – Škola a príprava pre trh práce

Učitelia a riaditelia škôl programov JA Slovensko:

Magdaléna Ochabová - riaditeľka, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Adriana Vančová - riaditeľka, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Beáta Kováčová - riaditeľka, Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice
Roman Baranovič - riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa

Dress Code: Business Casual

Na podujatie sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej elektronickej prihlášky.

 

Kontaktná osoba:

Daša Luknárová - programová manažérka | luknarova@jaslovensko.sk| 0903 240 800

 

Projekt podporuje Slovak Business Agency