Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška školy do programu 2024/2025

Polia označené hviezdičkou sú povinné. Formulár vypĺňajte s diakritikou.

Prihláška školy do programu Podnikavosť hrou v školskom roku 2024/2025

Škola
       
Kraj (VÚC): 

Predpokladaný mesiac realizácie programu v škole:

Celkový počet žiakov, ktorí sa do programu zapoja:

(v tomto počte budú škole distribuované materiály)

V našej škole bude program realizovať ako lektor:

 Absolvent programu JA Slovensko (Aplikovaná ekonómia, Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze, po dovŕšení veku 16+)

 Odborník z praxe

 Učiteľ

 Nemáme žiadneho lektora (JA Slovensko vás bude individuálne kontaktovať)

Meno a priezvisko lektora:

(ak ešte nemáte lektora, uveďte pomlčku)

Email lektora:

(ak ešte nemáte lektora, uveďte pomlčku)

Telefón lektora:

(ak ešte nemáte lektora, uveďte pomlčku)

Berieme na vedomie, že lektor musí pred realizáciou programu na škole vyplniť osobitnú prihlášku a absolvovať školenie. Prečítajte si viac informácií.

 

Riaditeľ školy   
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón: Email:
 
Kontaktná osoba - učiteľ školy (zodpovedný za komunikáciu s lektorom / JA Slovensko)
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón: Email:
 
Prihlášku vyplnil  
Meno a priezvisko:
Dátum: 21.07.2024 16:21
 
Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom vedenia školy, ktoré bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu.
 Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. a partnera programu UniCredit Foundation / UniCredit Bank v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 
Pred odoslaním, skontrolujte správnosť vyplnených údajov. Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu počas celej doby realizácie programu.