Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prilhásení učitelia 2021/2022

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 7. júla 2021 o 08:30

Program vzdelávania Titul pred Titul za Meno Priezvisko
Viac ako peniaze Ing   Zuzana Foltánová
Viac ako peniaze Ing.   Ivan Spiššák
Aplikovaná ekonómia Ing.   Beáta Polláková
Viac ako peniaze Ing   Ivana Fiťmová
Zručnosti pre úspech PhDr.   Zuzana Tkáčová
Viac ako peniaze Mgr. PhD. Ľudovit Mišľan
Ja a peniaze Mgr   Petra Klučiarová
Ja a peniaze Mgr.   Stanislava Kováčová
Viac ako peniaze Ing.   Tibor Németh
Ja a peniaze Mgr.   Martina Bakošová
Ja a peniaze Mgr.   Adriana Méreyová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Natália Demková
Ja a peniaze Mgr.   Katarína Tindirová
Zručnosti pre úspech     Zuzana Samčíková
Viac ako peniaze Mgr.   Martina Sciranková
Zručnosti pre úspech Mgr.   Linda Szalka Gawron
Zručnosti pre úspech Ing.   Martina Bellová
Zručnosti pre úspech Ing.   Katarína Mosná
Zručnosti pre úspech Ing.   Veronika Oroszová
Zručnosti pre úspech Ing.   Miroslava Mičurová
Etika v podnikaní Ing.   Viera Červenáková
Ja a peniaze Mgr.   Jana Lapšanská
Viac ako peniaze Mgr.   Alena Petrusová
Zručnosti pre úspech Ing   Marta Greňová
Zručnosti pre úspech Ing.   Mária Hauliková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Eva Melicherová
Etika v podnikaní Ing.   Zuzana Dvorčáková
Viac ako peniaze Ing.   Zuzana Šivecová
Viac ako peniaze Ing.   Ivana Fafráková
Viac ako peniaze Ing.   Miroslav Jac
Etika v podnikaní RNDr.   Jana Petkaničová
Zručnosti pre úspech Ing.   Svetlana Dulová
Viac ako peniaze Mgr.   Martina Škirdová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Bernadeta Oláhová
Viac ako peniaze Ing.   Gabriela Csonková
Ja a peniaze Mgr.   Zuzana Lacková
Etika v podnikaní Mgr.   Daniela Fotulová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Michal Libič
Viac ako peniaze PaedDr.   Martina Kušnírová
Viac ako peniaze RNDr. PhD. Mária Kredátusová
Etika v podnikaní Mgr.   Zuzana Klučiarová
Etika v podnikaní Ing.   Beáta Andrášová
Ja a peniaze Mgr.   Petra Liščák Cibulková
Viac ako peniaze Ing.   Alena Brincková
Zručnosti pre úspech Ing.   Alena Fodorová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Stanislav Hnath
Viac ako peniaze Ing.   Erika Vargová
Ja a peniaze Mgr.   Monika Krystýnková
Zručnosti pre úspech Ing.   Renáta Lukáčová
Ja a peniaze Mgr.   Alena Lisičanová
Zručnosti pre úspech PaedDr.   Natália Bilaková
Etika v podnikaní Mgr.   Veronika Hrnčiarová
Etika v podnikaní Ing.   Renata Lenková
Ja a peniaze Mgr.   Zlata Kočišová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Mária Bajúzová
Zručnosti pre úspech Ing.   Ivona Korčušková
Zručnosti pre úspech Ing.   Anna Fraschová
Aplikovaná ekonómia PhDr.   Miroslava Babicová
Zručnosti pre úspech PhDr.   Miroslava Babicová
Zručnosti pre úspech Ing.   Dana Mydlárová
Viac ako peniaze Bc.   Daniel Kuszi
Viac ako peniaze Ing.   Zuzana Vadovičová
Etika v podnikaní     Katarína Kováčová
Etika v podnikaní Bc.   Katarína Eszenyiová
Viac ako peniaze Judr. PhD. Andrea Lichá
Viac ako peniaze Mgr.   Matúš Lubinský
Aplikovaná ekonómia Mgr. Ing.   Marek Gajdoš
Aplikovaná ekonómia Ing   Jana Zbojová
Etika v podnikaní Ing.   Monika Rolková
Zručnosti pre úspech Mgr.   Miroslava Čopová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Marta Števuliaková
Zručnosti pre úspech Paed Dr.   Miriam Sterczová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Radovan Lešiga
Zručnosti pre úspech Ing. MBA Richard Mokoš
Zručnosti pre úspech Mgr.   Patrícia Niedobová
Zručnosti pre úspech Ing.   Adriana Mlynská
Zručnosti pre úspech PHDr.   Iveta Hájovská
Viac ako peniaze PhDr.   Monika Hubáčeková
Ja a peniaze Mgr.   Iveta Šmidtová
Aplikovaná ekonómia PaedDr. MBA Andrea Popovičová
Zručnosti pre úspech Mgr.   Klaudia Faltinová
Zručnosti pre úspech Ing.   Eva Želikovská
Etika v podnikaní Ing.   Anna Gallová
Etika v podnikaní Ing.   Ivona Drenčáková
Zručnosti pre úspech Ing. Bc.   Agnesa Martinská
Zručnosti pre úspech Ing.   Karolína Kišová
Viac ako peniaze Mgr.   Róbert Janok
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Veronika Hrnčiarová
Etika v podnikaní Ing.   Mária Dudová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Renata Lenková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Renáta Szerbin
Ja a peniaze PaedDr.   Veronika Adamová
Zručnosti pre úspech Bc.   Ladislav Papp
Zručnosti pre úspech Ing.   Silvia Sakáčová
Ja a peniaze Mgr.   Zuzana Janeková
Ja a peniaze PaedDr.   Hana Plachá
Zručnosti pre úspech Ing.   Ľubomíra Hrubanová
Zručnosti pre úspech Ing.   Jarmila Krasňaská
Zručnosti pre úspech Ing.   Martina Čelková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Miroslava Gálffyová
Aplikovaná ekonómia Ing   Marta Tkáčová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Nataša Sobanská
Aplikovaná ekonómia Ing   Andrea Janečková
Etika v podnikaní Ing   Mária Žiaková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Katarína Korčáková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Barbora Jergová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Dominika Olejníková
Aplikovaná ekonómia Ing. MBA Milan Lagosz
Zručnosti pre úspech Ing. Mgr.   Anna Miklušová
Ja a peniaze Mgr.   Kristína Košíková
Aplikovaná ekonómia Mgr. PhD. Peter Gustáv Hrbatý
Ja a peniaze Mgr.   Ľubica Malíková
Viac ako peniaze   M.S. Natália Antošová
Ja a peniaze Ing.   Dominika Sýkorová
Aplikovaná ekonómia Ing. RNDr. PhD. Janka Drábeková
Etika v podnikaní PhDr.   Patrik Tomša
Etika v podnikaní Mgr.   Ľudovít Guzmický
Aplikovaná ekonómia Ing. PhD. Veronika Špiner
Viac ako peniaze Mgr.   Daniela Zlámalová
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Filip Tkáčik
Viac ako peniaze Mgr   Lucia Mihóková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Michaela Kopková