Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Školenie pre učiteľov

 

Prihláška na školenie

 

Pripravili sme pre vás školenie, ktorého cieľom je pomôcť vám pri rozvoji podnikavosti a podnikateľských nápadov vašich žiakov.

Cieľom podnikavosti je rozvíjať tímovú spoluprácu a pochopiť, že človek svojou prácou vytvára hodnoty, ktoré môžu byť praktické a užitočné pre konkrétnu cieľovú skupinu jedincov alebo celú spoločnosť. Umožňuje žiakom vytvoriť prostredie, ktoré je motivujúce, vhodné pre rozvoj kreativity a tvorbu nápadov v rôznych zvolených oblastiach, ktoré spĺňajú požiadavku byť praktické, užitočné a konkrétne.
Žiaci sa učia hľadať príležitosti pre rozvoj ich vlastných nápadov a samostatne pracujú na ich tvorbe a realizácii. Zároveň sú pre nich vytvorené podmienky a príležitosti, ktoré podporujú tímovú spoluprácu pri navrhovaní a realizácii nápadov, alebo pri riešení problémov.

V rámci školenia vám ukážeme ako implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu vybrané praktické príklady a efektívne využiť dané oblasti školenia pri rozvoji podnikavosti. Na školení sa budeme venovať týmto oblastiam:

 • správna definícia cieľovej skupiny, 
 • konkurenčná výhoda v podnikaní, 
 • projektové riadenie,
 • strategická analýza externého a interného prostredia. 

Školením vás bude sprevádzať Pavol Košťan - konzultant a lektor pre analýzu a stratégiu firiem, riadenie a optimalizáciu procesov a  organizačných štruktúr, rozvoj ľudských zdrojov, motiváciu ľudí a motivačné systémy, personálne audity, zavádzanie zmien, riadenie projektov a manažérske techniky.

 

Ak vás školenie zaujalo a máte záujem sa ho zúčastniť, je potrebné vyplniť prihlášku do 15. marca 2022. Počet miest je obmedzený. V prípade naplnenia max. kapacity, bude prihlasovanie uzavreté. Po uzavretí prihlasovania vám bude doručená emailom aj pozvánka. 

 

Základné informácie
 • Školenie sa uskutoční 17. marca 2022 (štvrtok) od 10:00 do 14:30 (registrácia od 09:00).
 • Miesto konania: budova Tower 115 (2. poschodie), Pribinova 25, Bratislava.
 • Školenie bezplatné, je však potrebné sa prihlásiť. Prihláška je záväzná.
 • Školenia sa je možné zúčastniť len v plnom rozsahu. 
 • Školenie bude prebiehať s dodržaním všetkých aktuálne platných protipandemických opatrení (v čase jeho konania).
 • Počas školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Dopravu, ubytovanie a príp. iné náklady organizátor účastníkom neuhrádza.

 

Časový harmonogram
 • 09:00 - 10:00 | Registrácia
 • 10:00 - 10:10 | Privítanie - úvod
 • 10:10 - 14:30 | Školenie (prestávky podľa potreby)
 • 14:30 | Ukončenie

 

Táto aktivita bola podporená na základe Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania Ministerstvom hospodárstva SR, ktorej vykonávateľom je Slovak Business Agency