Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Projekty

 

Vzdelávacie projekty JA Slovensko majú krátkodobý charakter. Mnohé sú doplnením, či nadstavbou  celoročných vzdelávacích programov. Spoločne tvoria spektrum vzdelávacích aktivít, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti, prezentačné a komunikačné schopnosti, samostatnú prácu a inovatívne myslenie.

Projekty sú určené pre stredné školy, ktoré sú zapojené do vzdelávacích programov JA Slovensko.