Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Aplikovaná ekonómia

JA Aplikovaná ekonómia je program, ktorý ťa „learning-by-doing“ metódou naučí podnikať. Rozvíja tvoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie nevyhnutné pre úspešný štart na trhu práce. Pozostáva z 3 základných pilierov - teória, JA Firma (študentská firma) a konzultant.

JA Firma

Nadobudnuté teoretické vedomosti si osvojíš v priamo v praxi. Spolu so spolužiakmi si založíte študentskú firmu, ktorá simuluje činnosť akciovej spoločnosti. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Počas školského roka sa naučíte riadiť firmu, komunikovať a spolupracovať navzájom, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

Zvolíte si svoj manažment a emisiou akcií získate základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravíte podnikateľský plán, neskôr budete výrobky vyrábať a predávať prostredníctvom rôznych marketingových metód. Na záver roka činnosť ukončíte uzávierkou účtovných kníh, pripravíte výročnú správu, vyplatíte dividendy svojim akcionárom a firmu zlikvidujete podľa platných predpisov. Nie je to nič fiktívne, pracujete s reálnymi peniazmiponúkate reálne výrobky a služby.

Teória

Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice www.vzdelavanie.jaslovensko.sk. Vďaka nej lepšie pochopíš základné princípy ekonómie a základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

Dobrovoľný konzultant

Počas podnikania sa stretneš aj s dobrovoľným konzultantom – odborníkom z podnikateľskej a manažérskej praxe, ktorý navštívi tvoju triedu. Podelí sa s tebou o svoje skúsenosti z podnikania.

Zaujal ťa tento program? Ak chceš, aby sa realizoval aj na tvojej škole, vyplň tento formulár a my sa skontaktujeme s tvojím učiteľom. Prípadne nás môžeš kontaktovať priamo na nižšie uvedenom kontakte.

Kontakt

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk | www.ae.jaslovensko.sk