Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Tento vzdelávací program je zameraný na domáci cestovný ruch. Vďaka nemu:

  • sa zorientuješ vo svete cestovného ruchu a aktívne sa budeš zapájať do diania vo svojom okolí,
  • budeš komunikovať s ľuďmi, zisťovať ich potreby v danom regióne,
  • hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikaniaaktívny cestovný ruch vo svojom regióne.
  • budeš spoznávať tradície a záujmy iných kultúr, ktoré neskôr využiješ pri zostavení ponuky pre návštevníkov,
    • výsledkom tvojej práce bude vlastný ponukový katalóg, podnikateľský plán, propagačné materiály o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu.

V druhom ročníku si môžeš so svojimi spolužiakmi založiť študentskú firmu v cestovnom ruchu, ktorá simuluje akciovú spoločnosť s reálnymi produktmi. Zvolíte si svoj manažment, pripravíte podnikateľský zámer, získate kapitál predajom akcií, vediete účtovníctvo a realizujete svoj podnikateľský zámer.

Cieľom študentskej spoločnosti je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania ťa naučí komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta.

 

Zaujal ťa tento program? Ak chceš, aby sa realizoval aj na tvojej škole, vyplň tento formulár a my sa skontaktujeme s tvojím učiteľom. Prípadne nás môžeš kontaktovať priamo na nižšie uvedenom kontakte.

Kontakt

Marián Beluško | programový manažér | +421 911 268 884 | belusko@jaslovensko.sk
www.pvcr.jaslovensko.sk