Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Učebnica ekonómie a podnikania

JA Učebnice ekonómie a podnikania nie je klasická učebnica, ale online príručka, vďaka ktorej pochopíš základné princípy ekonómie a systém voľného trhu. Táto učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov, ale aj testov. Tie môžeš riešiť vo vlastnom tempe, kedykoľvek počas štúdia. Učebnicu môžeš využiť aj na samoštúdium, kedykoľvek mimo vyučovacích hodín.

Výhody pre teba
  • získaš základný ekonomický rozhľad,
  • aktuálne príklady z praxe sú napísané zrozumiteľne a zaujímavo,
  • slobodu v učení – sám si zvolíš vlastné tempo štúdia či riešenia zadaných úloh,
  • môžeš využiť samoštúdium,
  • po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní.

 

Zaujal ťa tento program? Ak chceš, aby sa realizoval aj na tvojej škole, vyplň tento formulár a my sa skontaktujeme s tvojím učiteľom. Prípadne nás môžeš kontaktovať priamo na nižšie uvedenom kontakte.

Kontakt

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk | www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie