Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Študent

Pestrá paleta vzdelávacích programov a projektov, ktoré rozvíjajú pracovné kompetencie potrebné pre 21. storočie.

Naše vzdelávacie programy ti poskytnú reálne skúsenosti zo sveta podnikania, ekonomiky a financií, ktoré v budúcnosti využiješ vo svojom profesionálnom aj osobnom živote.

Ich cieľom je:

  • zaujímavým a praktickým tzv. zážitkovým spôsobom, ti poskytnúť základy ekonomickej gramotnosti.
  • ponúknuť ti priestor pre tvorivosť a možnosť realizovať sa.
  • naučiť ťa schopnostiam sebaprezentácie a komunikácie.
  • podporiť tvoje ekonomické myslenie a dať ti obraz o reálnom svete podnikania.
  • naučiť ťa samostatne a eticky sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.