Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Aspire

Medzinárodný projekt Aspire chce pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní. Projekt realizujeme v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, a to prostredníctvom workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich schopností, či zručností spojených s kariérnym plánovaním.

"Spolupráca s AT&T je dôkazom toho, ako dokáže svet biznisu učiť mladých ľudí kompetenciám, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí. Vážime si všetky školy, učiteľov ako aj dobrovoľníkov z praxe, ktorí pochopili dôležitosť takýchto projektov. Je to najlepšia cesta ako pripraviť mládež na uplatnenie v globálnom prostredí," povedala generálna riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.

Aktivity v projekte Aspire sú určené pre študentov rôznych typov stredných škôl od 14 do 19 rokov. Ocenia ich predovšetkým tí študenti, ktorí tento rok podnikajú v JA Firmách.

V školskom roku 2018/2019 sa v rámci Slovenska do aktivít projektu Aspire zapojilo 1 032 stredoškolákov, ktorým sa venovalo celkovo 121 dobrovoľníkov - manažérov zo spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. V školskom roku 2019/2020 plánujeme do aktivít zapojiť podobný počet študentov pri nasledovných aktivitách: Školenie manažmentu, Prezentačné zručnosti, Deň kariéry atď.

Zaujal vás tento projekt? Sledujte stránku www.firma.jaslovensko.sk/prilezitosti. Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať nižšie uvedenú programovú manažérku.

 
Kontakt

Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

 

Partner projektu: