Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Účastníci JAML 2018

    Zoznam účastníkov JA Mladý líder 2018    
Meno Priezvisko Škola Ulica Mesto
Natália Bebiaková Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske
Daniel Ján Dečo Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Košice
Eva Dinh Thi Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava
Tatiana Drevená Gymnázium Varšavská 1 Žilina
Simona Ďuračková Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 Trenčín
Vanesa Falisová Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce
Dávid Filipiak Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec
Jakub Hilar Hrbek Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
Barbora Horehájová Gymnázium Varšavská 1 Žilina
Lucia Horváthová Obchodná akadémia Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Levice
Monika Chovancová Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad
Viviána Ikréniová Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Levice
Matúš Konig Gymnázium Poštová 9 Košice
Zuzana Košturiaková Gymnázium Varšavská 1 Žilina
Zuzana Kulichová Stredná odborná škola Hattalova 33 Námestovo
Lívia Macalová Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad
Radoslava Mačičáková Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad
Viktória Makovická Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce
Veronika Michalíková Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske
Darina Mocnárová Obchodná akadémia Milana Hodžu M. Rázusa 1 Trenčín
Tomáš Moravčík Gymnázium Varšavská 1 Žilina
Radka Morochovičová Gymnázium Trebišovská 12 Košice
Ivana Orolínová Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad
Dávid Ovári Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16 Bratislava
Dominik Peter Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 Levice
Viktória Pristyáková Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2 Levice
Sofia Rafaelová Gymnázium Trebišovská 12 Košice
Lukáš Simočko Gymnázium sv. košických mučeníkov Čordákova 50 Košice
Eva Ľudmila Szépová Obchodná akadémia Nevädzova 3 Bratislava
Andrea Uličná Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec