Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Súťaž

Pozrite si: Zoznam víťazov národného finále 2019 | Fotogaléria Facebook | Fotogaléria Google | Tlačová správa

Súťaž v projekte Social Innovation Relay je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Súťaž je určená:

  • študentom ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku (1 tím = 2 až 4 študenti)
  • škola môže vytvoriť aj viacero tímov s odlišným podnikateľským nápadom
  • 1 študent môže byť súčasne registrovaný vo viacerých súťažných tímoch, avšak s odlišným podnikateľským nápadom
  • súťažiť môžu aj študenti, ktorí projekt absolvovali v minulosti, musia však pracovať na odlišnom podnikateľskom nápade

Na tejto stránke nájdete hodnotiace kritériá pre národné finále súťaže.

Fázy a termíny súťaže:

1.) Webinár / Prípadové štúdie - študenti sa zoznamujú s témou sociálneho podnikania prostredníctvom webinára alebo individuálne riešením prípadových štúdií: MAMMU - video | UNICUS.

2.) Registrácia tímu - stiahnite si manuál k registráciizaregistrujte sa na platforme SIR (registruje sa tím/študenti aj učiteľ).

3.) Kvíz - študenti si na platforme SIR urobia kvíz o sociálnom podnikaní (min. skóre 80%, počet opakovaní kvízu nie je obmedzený).

4.) Prvotný podnikateľský nápad - študenti v tímoch nahrajú na platformu SIR svoj prvotný nápad z oblasti sociálneho podnikania, a to najneskôr do 4. apríla 2019. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá alebo sa môžete inšpirovať nápadmi z minulých ročníkov viď nižšie na tejto stránke.

5.) Výber TOP 20 tímov - spomedzi všetkých tímov vyberieme top 20 s najlepším nápadom. Zoznam zverejníme 15. apríla 2019.

6.) Rozvinutý podnikateľský nápad - top 20 tímov pracuje na rozvinutom podnikateľskom nápade. Ten je potrebný na platformu SIR nahrať najneskôr do 30. apríla 2019.

7.) Výber TOP 10 tímov - spomedzi top 20 tímov vyberieme v tejto fáze súťaže top 10 tímov s najlepším rozvinutým soc. podnikateľským konceptom. Top 10 tímov postupujú do národného finále. Zoznam zverejníme 6. mája 2019.

8.) Národné finále (face to face v slovenskom jazyku) - najlepších 10 tímov postúpi do národného finále, ktoré sa uskutoční 15. mája 2019 v Bratislave. Postupujúce tímy si musia pripraviť 4 min .ppt prezentáciu. Národné finále bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom úroveň angličtiny sa pri výbere troch najlepších tímov nebude posudzovať. Víťazné tímy odmeníme tabletmi (1. miesto) a poukážkami na nákup kníh (2. a 3. miesto).

9.) Globálne finále (online v anglickom jazyku) - vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27. júna 2019. Na globálne finále si tím musí pripraviť 4 min .ppt prezentáciu v anglickom jazyku a 2 min podporné video. Prednostné právo na postup do globálneho finále bude mať víťazný tím národného finále. Ak úroveň angličtiny členov tohto tímu nebude na dostatočnej komunikačnej úrovni (overíme na mieste krátky pohovorom), túto možnosť dáme 2. tímu v poradí a následne 3. tímu.

* JA Slovensko si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu termínov.

* Tímy, ktoré sa chcú prihlásiť na JA Veľtrh podnikateľských talentov a JA Vitajte v našom regióne sa zaslaním prihlášky zaväzujú registrovať svoj tím a nahrať svoj prvotný podnikateľský nápad na platformu SIR najneskôr do 4. apríla 2019.

Pozrite si podnikateľské nápady medzinárodného finále z minulých ročníkov: 2018 | 2017 | 2016

 

Kontakt: Alžbeta Škotková | programová manažérka | skotkova@jaslovensko.sk | 0948 801 411