Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Webinár - prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky používajte, prosím, diakritiku. Prihláška je záväzná. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Posledný termín pre prihlásenie sa na webinár je 20.1.2020 do 10.00

  SOCIÁLNE PODNIKANIE - PODNIKANIE BUDÚCNOSTI

Online webinár - Prihlasovací formulár

Škola
Názov:
Ulica:
Mesto:
Vyberte program(y) Junior Achievement, ktorý vaša škola realizuje:
   Základy podnikania
   Aplikovaná ekonómia

 

 Etika v podnikaní
   Zručnosti pre úspech
   Podnikanie v cestovnom ruchu
   Viac ako peniaze
   Zatiaľ nerealizujeme program(y) Junior Achievement

Webináru sa chceme zúčastniť:

(ideálne sa prihláste na oba)

Na webinár prihlasujem nasledovný počet študentov:
Učiteľ
Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
   
Ak nám chcete niečo povedať, napíšte to sem: 
   
Odoslaním formulára súhlasím s uvedenými podmienkami a potvrdzujem týmto účasť študentov na online webinári. 
   
Súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov vrátane vyhotovenia audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia webinára pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
   
 Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť vašich údajov!