Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Webinár - zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl na webinár (zoradené abecedne, podľa mesta školy):

# Škola Učiteľ Dátum webinára
1 Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Lenka Mikolajová 17. októbra 2018 o 11:00
2 Bratislava, Gymnázium, Metodova 2 Soňa Puterková 17. októbra 2018 o 11:00
3 Bratislava, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Magdaléna Ochabová 17. októbra 2018 o 11:00
4 Bratislava, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 Ľuba Kӧbӧl 15. októbra 2018 o 9:00
5 Bratislava, SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21 Henrieta Šutovská 15. októbra 2018 o 9:00
6 Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20 Magdaléna Hessková 17. októbra 2018 o 11:00
7 Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 Mariana Veličová 15. októbra 2018 o 9:00
8 Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Margita Bitterová 17. októbra 2018 o 11:00
9 Brezno, Obchodná akadémia, Malinovského 1 Iveta Aschenbrierová 17. októbra 2018 o 11:00
10 Detva, Spojená škola - Obchodná akadémia, Štúrova 848 Valéria Čiamporová 17. októbra 2018 o 11:00
11 Humenné, Obchodná akadémia, Komenského 1 Mária Kačurová 15. októbra 2018 o 9:00
12 Komárno, SOŠ obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32 Zuzana Varga Podleiszek 17. októbra 2018 o 11:00
13 Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Kvetoslava Danková 17. októbra 2018 o 11:00
14 Košice, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50 Marcela Martončíkova 17. októbra 2018 o 11:00
15 Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 Klára Jandová 15. októbra 2018 o 9:00
16 Košice, SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2 Nikoleta Puchá 15. októbra 2018 o 9:00
17 Košice, SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1 Tímea Dulinová 15. októbra 2018 o 9:00
18 Košice, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44 Marta Greňová 17. októbra 2018 o 11:00
19 Košice, Stredná odborná škola, Ostrovského 1 Judita Faithová 17. októbra 2018 o 11:00
20 Košice, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17 Miroslava Dzivák Dzureňová 15. októbra 2018 o 9:00
21 Kysucké Nové Mesto, Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326 Erika Synáková 15. októbra 2018 o 9:00
22 Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lýdia Cziriová 17. októbra 2018 o 11:00
23 Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Mária Hauliková 17. októbra 2018 o 11:00
24 Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Mária Bajúzová 15. októbra 2018 o 9:00
25 Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fr. Hečku 25 Monika Ivanovová 17. októbra 2018 o 11:00
26 Lipany, Gymnázium, Komenského 13 Ľubica Tomková 17. októbra 2018 o 11:00
27 Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10 Radoslava Šmihovská, Jana Mudroňová 17. októbra 2018 o 11:00
28 Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Dagmar Stančíková, Danica Tokarčíková 17. októbra 2018 o 11:00
29 Martin, Spojená škola, Československej armády 24 Mária Calíková 15. októbra 2018 o 9:00
30 Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 Tomáš Palovčák 17. októbra 2018 o 11:00
31 Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Lucia Janošová Vjestová 17. októbra 2018 o 11:00
32 Michalovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4 Jolana Šütőová 17. októbra 2018 o 11:00
33 Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 33 Iveta Bodnárová 15. októbra 2018 o 9:00
34 Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 33 Anna Bránická 15. októbra 2018 o 9:00
35 Nitra, SSOŠ ANIMUS, Levická cesta 40 Edita Červenková 15. októbra 2018 o 9:00
36 Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 Jozefína Bánovská 15. októbra 2018 o 9:00
37 Nitra, Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4 Klaudia Beniaková 17. októbra 2018 o 11:00
38 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Erika Struhárová 15. októbra 2018 o 9:00
39 Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80 Elena Taranová 15. októbra 2018 o 9:00
40 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Jana Marcinová 15. októbra 2018 o 9:00
41 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 Jana Marcinová 17. októbra 2018 o 11:00
42 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Mária Lipnická 15. októbra 2018 o 9:00
43 Prešov, SOŠ podnikania, Masarykova 24 Miroslav Vrabeľ 17. októbra 2018 o 11:00
44 Pruské, Stredná odborná škola, Pruské 294 Ľubica Krpelanová 15. októbra 2018 o 9:00
45 Ružomberok, Obchodná akadémia, Scota Viatora 4 Iveta Frolova 15. októbra 2018 o 9:00
46 Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 Jarmila Krasňanská 17. októbra 2018 o 11:00
47 Sereď, Obchodná akadémia, Mládežnícka 5 Jana Mlynárová 17. októbra 2018 o 11:00
48 Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 23 Anna Buchlaková 17. októbra 2018 o 11:00
49 Svidník, Spojená škola, Centrálna 464 Zdena Kožlejová 15. októbra 2018 o 9:00
50 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ladislav Čajko 17. októbra 2018 o 11:00
51 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Ladislav Čajko 15. októbra 2018 o 9:00
52 Topoľčany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609 Mária Urminská 17. októbra 2018 o 11:00
53 Trenčín, Dopravná akadémia, Školská 66 Palovičová Miroslava 15. októbra 2018 o 9:00
54 Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Erika Senková 15. októbra 2018 o 9:00
55 Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Lucia Duranová 15. októbra 2018 o 9:00
56 Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23 Zuzana Kudláčová 15. októbra 2018 o 9:00
57 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 1 Jana Dreveňáková 15. októbra 2018 o 9:00
58 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 1 Eva Šurinová 15. októbra 2018 o 9:00
59 Veľký Krtíš, Gymnázium A.H.Škultétyho, Školská 21 Miroslava Čopová 15. októbra 2018 o 9:00
60 Zlaté Moravce, SOŠ obchodu a služieb, SNP 5 Gabriela Ondrejmišková 15. októbra 2018 o 9:00
61 Žilina, Hotelová akadémia, Hlinská 31 Michaela Grofová 15. októbra 2018 o 9:00
62 Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82 Miroslava Mičurová, Katarína Némethová 15. októbra 2018 o 9:00