Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávanie učiteľov

Program Zručnosti pre úspech je v jeho pilotnom šk. roku 2019/2020 určený výlučne pre učiteľov, ktorí v roku šk. roku 2018/2019 realizovali niektorý zo vzdelávacích programov JA Slovensko. 

Vzdelávanie nových učiteľov bude prebiehať formou trojdňového Úvodného metodického tréningu.


Prihlásením sa do programu učiteľ súhlasí, že bude na svojej škole realizovať vzdelávací program Zručnosti pre úspech a minimálne raz počas školského roka sa zúčastní prezenčného hodnotiaceho stretnutia učiteľov. Prihlásený učiteľ súhlasí a aktívne sa zapojí do priebežnej evalvácie, ktorá bude prebiehať elektronicky a konečnej evalvácie, ktorá bude realizovaná prostredníctvom elektronického dotazníka. 


Pre zapojených učiteľov je zapojenie sa do programu a vzdelávanie v pilotom roku bezplatné. Organizácia JA Slovensko nehradí zapojeným účastníkom cestovné náklady. 

 

Úvodný metodický tréning bude prebiehať v termíne od 21. do 23. augusta 2019 v Belušských Slatinách (školiace stredisko - Horský hotel Belušské Slatiny).

Pozvánku na Úvodný metodický tréning budeme prihláseným učiteľom zasielať v druhej polovici júla 2019. 

 

Prihlasovanie pre školský rok 2019/2020 bolo uzavreté.