Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia 2020/2021

Zoznam je zoradený podľa priezviska.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 18. 09. 2020 o 10:50

Program vzdelávania Titul pred Titul za Meno Priezvisko
Zručnosti pre úspech Ing.   Martina Ančicová
Viac ako peniaze Mgr.   Natália Bajtošová
Ja a peniaze Mgr.   Martina Bakošová
Viac ako peniaze Mgr.   Marta Baldovská
Viac ako peniaze Mgr.   Enikő Baratiová
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Gabriela Bednáriková
Viac ako peniaze Ing.   Katarína Belicová
Etika v podnikaní Ing.   Jana Bencková
Ja a peniaze Mgr.   Annamária Beňová
Viac ako peniaze RNDr.   Marta Bobková
Zručnosti pre úspech Ing.,Mgr.   Anna Bránická
Aplikovaná ekonómia Ing.   Katarína Cebuľová Habasová
Etika v podnikaní Mgr.   Lýdia Cziriová
Viac ako peniaze Ing.   Martina Čelková
Zručnosti pre úspech Ing.   Darina Červenáková
Ja a peniaze Mgr   Dominika Déčiová
Zručnosti pre úspech Ing.   Mária Dudová
Viac ako peniaze PaedDr.   Helena Duffeková
Zručnosti pre úspech Ing.   Miroslava Dzivák Dzureňová
Viac ako peniaze Ing.   Zuzana Foltánová
Viac ako peniaze Mgr.   Jana Gabúlová
Viac ako peniaze Ing.   Iveta Ganajová
Viac ako peniaze Ing.   Miroslav Gašparovič
Zručnosti pre úspech Ing.   Michaela Grofová
Viac ako peniaze Mgr.   Mariana Hajduová
Ja a peniaze Mgr.   Miroslava Halušková
Zručnosti pre úspech Ing.   Marianna Halušková
Etika v podnikaní Ing.   Mária Hauliková
Etika v podnikaní Mgr.   Danka Hnilicová
Viac ako peniaze Mgr.   Zuzana Hrabovská
Aplikovaná ekonómia Mgr.   Peter Gustáv Hrbatý
Zručnosti pre úspech Mgr.   Veronika Hrnčiarová
Viac ako peniaze Ing.   Alica Jakubeová
Zručnosti pre úspech Ing.   Soňa Jonaštíková
Ja a peniaze Mgr   Jana Karlíková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Katarína Kériová
Ja a peniaze Mgr   Petra Klučiarová
Zručnosti pre úspech Ing.   Ľuba Köböl
Ja a peniaze Mgr.   Zlata Kočišová
Zručnosti pre úspech Ing.   Zuzana Kohútová
Viac ako peniaze Mgr.   Katarína Kolesárová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Štefan Kollarovič
Viac ako peniaze Mgr.   Eva Konczová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Katarína Korčáková
Etika v podnikaní Ing   Katarína Korčáková
Ja a peniaze Mgr.   Stanislava Kováčová
Etika v podnikaní Ing   Renáta Krištoffová
Zručnosti pre úspech Ing. PhD. Anna Kúbeková
Viac ako peniaze Mgr.   Štefánia Kudlíková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Ľubomíra Kulháňová
Ja a peniaze Mgr.   Jana Lapšanská
Zručnosti pre úspech Ing.   Renata Lenková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Silvia Leštinská
Viac ako peniaze Mgr.   Michal Libič
Zručnosti pre úspech Ing.   Miriam Lidajová
Ja a peniaze Mgr.   Alena Lisičanová
Viac ako peniaze Ing.   Eva Lukačovičová
Viac ako peniaze RNDr.   Zuzana Mackovjaková
Zručnosti pre úspech Ing.   Katarína Makovníková
Viac ako peniaze Ing.   Lucia Malíková
Ja a peniaze Mgr.   Adriana Méreyová
Aplikovaná ekonómia Ing.   Sylvia Micháleková
Viac ako peniaze Ing.   Beata Mikulová
Zručnosti pre úspech Ing.   Ľudmila Nemčeková
Ja a peniaze Ing.   Tibor Németh
Zručnosti pre úspech Mgr.   Magdaléna Ochabová
Etika v podnikaní Ing.   Martin Pagáč
Aplikovaná ekonómia Ing.   Júlia Palušková
Viac ako peniaze RNDr. PhD. Martina Papierniková
Viac ako peniaze Mgr.   Silvia Pavlíková
Etika v podnikaní Ing.   Stanislava Pethövá
Zručnosti pre úspech RNDr.   Jana Petkaničová
Aplikovaná ekonómia PaedDr.   Katarína Pivníková
Viac ako peniaze Ing.   Monika Rolková
Viac ako peniaze Mgr.   Lenka Sauerová
Zručnosti pre úspech Ing.   Lucia Šimičáková
Aplikovaná ekonómia Ing.   Iveta Širgelová
Viac ako peniaze Ing.   Iveta Širgelová
Ja a peniaze Mgr.   Iveta Šmidtová
Viac ako peniaze Ing. PhD. Veronika Špiner
Viac ako peniaze Mgr.   Marcela Švirlochová
Ja a peniaze Mgr.   Katarína Tindirová
Viac ako peniaze Ing.   Mária Tomašovičová
Zručnosti pre úspech Ing.   Eva Vlčková
Viac ako peniaze RNDr.   Katarína Vojkovská
Viac ako peniaze PhDr.   Andrea Zeleňanská