Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 04. 10. 2018 o 15:00

Zoznam prihlásených učiteľov na vzdelávanie
školský rok 2018/2019
Dátum vyplnenia Titul, Meno, Priezvisko Program Spôsob vzdelávania
09.04.2018 11:16 Mgr. Monika Vranová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
09.04.2018 15:56 Mgr. Soňa Hudáková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
11.04.2018 14:20 Mgr. Janka Dúbravcová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
11.04.2018 14:34 PaedDr. Mária Macková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
11.04.2018 23:10 Ing. Ľudmila Olšinárová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
13.04.2018 10:19 Mgr Janka Vitálišová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
18.04.2018 15:29 Mgr. Jana Kuracinová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
18.04.2018 16:12 Mgr. Zuzana Dolhyová JA Aplikované ekonómia Vzdelávanie
19.04.2018 14:36 Ing. Petra Liščáková JA Podnikanie v cestovnom ruchu II Kontinuálne inovačné vzdelávanie
20.04.2018 14:37 Mgr. Ingrid Melichová JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
22.04.2018 13:16 Mgr. Štefan Maľar JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
23.04.2018 16:32 Mgr. Soňa Hudáková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
03.05.2018 13:52 Mgr. Mariana Ondrejčeková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
05.05.2018 17:58 Mgr. Martina Vranikovičová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.05.2018 12:32 Mgr. Jana Vodarčíková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.05.2018 15:39 Mgr. Soňa Hudáková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.05.2018 21:43 RNDr. Viera Klobušníková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
25.05.2018 14:09 Ing. Lívia Kunst Krížová JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
29.05.2018 10:49 Mgr. Viera Ivanková JA Viac ako peniaze Vzdelávanie
29.05.2018 15:17 Mgr. Zuzana Galeštoková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
30.05.2018 07:33 Mgr. Anna Tomašcová JA A PENIAZE Vzdelávanie
30.05.2018 10:53 Ing. Miroslava Dzivák Dzureňová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
30.05.2018 16:20 Mgr. Kristína Valášková JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
05.06.2018 09:59   Katarína Šašinková JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
05.06.2018 13:38 Mgr. Jana Kunčová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
05.06.2018 19:01 Mgr. Mária Ondášová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.06.2018 13:04 Ing. Daniela Mocková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.06.2018 19:58 Ing. Janka Sekanová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
08.06.2018 09:21 Ing. Veronika Gilániová JA Podnikanie v cestovnom ruchu I Kontinuálne inovačné vzdelávanie
08.06.2018 09:30 Ing. Veronika Gilániová JA Podnikanie v cestovnom ruchu II Kontinuálne inovačné vzdelávanie
12.06.2018 07:57 Mgr. Veronika Gyӧmbérová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
12.06.2018 09:47 Ing. Eva Šurinová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
13.06.2018 10:11 Ing. Irena Kolejáková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
15.06.2018 09:07 Mgr Peter Urban JA Etika v podnikaní Kontinuálne inovačné vzdelávanie
16.06.2018 08:03 Ing. Ľuba Kӧbӧl JA Etika v podnikaní Kontinuálne inovačné vzdelávanie
18.06.2018 15:24 Ing. Iveta Zigová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
19.06.2018 08:18 Ing. Ľubica Pechanová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
19.06.2018 10:35 Ing. Mária Mészárosová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
20.06.2018 15:54 Mgr. Simona Magdaléna Bigasová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
21.06.2018 18:14 Ing. Andrea Kovaľová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
22.06.2018 11:51 Ing. Eva Bérešová JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
22.06.2018 12:29 Mgr. Tatiana Šušovicová JA Podnikanie v cestovnom ruchu I Vzdelávanie
23.06.2018 10:14 Mgr. Katarína Gregorová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
25.06.2018 09:26 Mgr. Barbora Uhrovičová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
25.06.2018 10:32 Ing. Eva Turzová JA Podnikanie v cestovnom ruchu I Vzdelávanie
25.06.2018 10:35 Ing. Eva Turzová JA Podnikanie v cestovnom ruchu II Vzdelávanie
25.06.2018 10:44 Ing. Silvia Maruniaková JA Viac ako peniaze Vzdelávanie
25.06.2018 10:48 Ing. Silvia Maruniaková JA Etika v podnikaní Vzdelávanie
25.06.2018 10:57 Ing. Darina Krónerová JA Viac ako peniaze Vzdelávanie
25.06.2018 11:08 Ing. Adriana Alsharabiová JA Aplikované ekonómia Vzdelávanie
25.06.2018 13:23 Ing. Anikó Szuri JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
26.06.2018 08:35 Mgr. Anna Demčáková JA Aplikované ekonómia Vzdelávanie
26.06.2018 09:07 Mgr. Jana Gregová JA Aplikované ekonómia Vzdelávanie
26.06.2018 15:19 RNDr. Zuzana Mackovjaková JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
26.06.2018 16:53 Mgr. Zuzana Benková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
27.06.2018 10:41 Ing. Erika Hrušková JA Aplikované ekonómia Kontinuálne inovačné vzdelávanie
28.06.2018 09:49 Ing. Soňa Jonaštíková JA Podnikanie v cestovnom ruchu II Kontinuálne inovačné vzdelávanie
28.06.2018 19:25 PaedDr. Andrea Lazarová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
29.06.2018 10:46 Ing. Veronika Mereiderová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
29.06.2018 10:53 Mgr. Judita Faithová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
29.06.2018 21:14 PaedDr Michaela Ďurišová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
29.06.2018 21:20 Mgr. Renáta Vranovičová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
30.06.2018 09:48 RNDr Antónia Jakubcová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
30.06.2018 21:31 RNDr. Magdaléna Hessková JA Podnikanie v cestovnom ruchu II Kontinuálne inovačné vzdelávanie
01.07.2018 23:25 Mgr. Eva Gedeonová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
03.07.2018 12:08 Mgr. Jana Balková JA Etika v podnikaní Kontinuálne inovačné vzdelávanie
06.07.2018 15:37 Mgr. Miroslava Kudláčová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
11.07.2018 11:25 RNDr. Antónia Jakubcová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
07.08.2018 15:10 Mgr. Jana Dendišová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
23.08.2018 10:16 Ing. Mgr. Jana Budinská JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
23.08.2018 11:03 Ing. Mgr. Jana Budinská JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
07.09.2018 09:01 Ing. Peter Pavlík JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
12.09.2018 13:24 Ing. Vlasta Mullerová JA Viac ako peniaze Vzdelávanie
18.09.2018 11:24 Ing. Pavol Žec JA Viac ako peniaze Vzdelávanie
20.09.2018 21:57 Mgr. Monika Maruškinová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
24.09.2018 21:30 Mgr. Adriana Fedorová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
25.09.2018 11:40 Mgr. Klementína Klimeková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
27.09.2018 22:49 Mgr. Lenka Lamparská JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
02.10.2018 09:41 Mgr. Andrea Levešová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
02.10.2018 19:00 Mgr Júlia Kubincová JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie
03.10.2018 13:54 PaedDr. Adriana Jančichová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
03.10.2018 14:12 Mgr. Michaela Pauerová JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
03.10.2018 19:21 Mgr Anna Ganobjaková JA A PENIAZE Kontinuálne inovačné vzdelávanie
04.10.2018 12:05 Ing. Patrícia Gazdíková JA Viac ako peniaze Kontinuálne inovačné vzdelávanie