Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 17. máj 2019 o 18:00

Titul
pred menom
Titul
za menom
Meno Priezvisko Program
Ing.   Andrea Suchánková Aplikovaná ekonómia
Mgr   Miroslava Verešvárska Aplikovaná ekonómia
PaedDr.   Anna Debnárová Viac ako peniaze
Mgr.   Zuzana Dolhyová Viac ako peniaze
Mgr.   Ivana Červenková Viac ako peniaze
RNDr.   Tímea Krajňáková Viac ako peniaze
Mgr.   Katarína Čviriková Etika v podnikaní
Mgr.   Ľudmila Kroupová Viac ako peniaze
Ing.   Jana Hartonová Aplikovaná ekonómia
Mgr.   Michaela Demková Viac ako peniaze