Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásení učitelia 2019/2020

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Aktualizácia stránky bola vykonaná dňa: 8. októbra 2019 o 14:15

Titul pred menom Titul za menom Meno Priezvisko Program
Ing.   Andrea Suchánková Aplikovaná ekonómia
Mgr   Miroslava Verešvárska Aplikovaná ekonómia
PaedDr.   Anna Debnárová Viac ako peniaze
Mgr.   Zuzana Dolhyová Viac ako peniaze
Mgr.   Ivana Červenková Viac ako peniaze
RNDr.   Tímea Krajňáková Viac ako peniaze
Mgr.   Katarína Čviriková Etika v podnikaní
Ing.   Jana Hartonová Aplikovaná ekonómia
Mgr.   Michaela Demková Viac ako peniaze
Ing.   Stanislava Cagáňová Viac ako peniaze
Ing. PhD. Nikoleta Puchá Etika v podnikaní
Mgr.   Helena Brázová Ja a peniaze
Mgr.   Judita Gazdová Ja a peniaze
    Ľubica Černá Viac ako peniaze
Mgr.   Slávka Škutková Ja a peniaze
Mgr.   Ingrid Blašková Viac ako peniaze
Ing.   Dana Bednárová Aplikovaná ekonómia
Mgr.   Lenka Fiľakovská Viac ako peniaze
    Anna Šáriová Viac ako peniaze
Ing.   Lenka Pastuchová Viac ako peniaze
Ing.   Alena Trníková Viac ako peniaze
Ing.   Radoslava Šmihovská Etika v podnikaní
Mgr.   Jana Augustovičová Viac ako peniaze
Ing.   Denisa Maňkovská Viac ako peniaze
PaedDr.   Ján Peteraj Viac ako peniaze
Ing.   Ľuba Köböl Viac ako peniaze
Ing. bc.   Beáta Šepeľová Viac ako peniaze
Ing.   Alena Baniková Viac ako peniaze
Mgr.   Roman Mikuš Aplikovaná ekonómia
RNDr.   Alena Korcsoková Viac ako peniaze
RNDr.   Alena Korcsoková Aplikovaná ekonómia
Ing.   Jana Krajčírová Aplikovaná ekonómia
Ing.   Martina Petráková Aplikovaná ekonómia
Mgr.   Katarína Mičová Aplikovaná ekonómia
Ing.   Soňa Jonaštíková Etika v podnikaní
Mgr.   Dávid Slejzák Viac ako peniaze
Mgr.   Hana Ingrid Oppenbergerová Viac ako peniaze
Mgr.   Marián Kráľ Viac ako peniaze
Mgr.   Michal Libič Aplikovaná ekonómia
Mgr.   Silvia Némethová Viac ako peniaze
Ing.   Veronika Paurová Viac ako peniaze
Ing.   Veronika Paurová Aplikovaná ekonómia
Ing.   Erika Hrušková Viac ako peniaze
Mgr.   Jana Salajová Viac ako peniaze
Mgr.   Alena Balúchová Aplikovaná ekonómia
Ing.   Dáša Korimová Viac ako peniaze
Ing.   Katarína Šalamúnová Viac ako peniaze
Mgr.   Radoslava Dedinová Viac ako peniaze
Mgr.   Danka Hnilicová Viac ako peniaze
Mgr.   Renáta Dračková Ja a peniaze
Ing.   Anna Fecáková Viac ako peniaze
Mgr.   Zuzana Húbner Ja a peniaze
Mgr.   Zdena Buganová Ja a peniaze
Mgr.   Zuzana Pelegrinová Ja a peniaze
Mgr.   Andrea Šimčáková Ja a peniaze
Mgr   Mária Ujčíková Ja a peniaze
Mgr.   Mariana Hajduová Ja a peniaze
Mgr.   Enikő Baratiová Ja a peniaze
Mgr.   Zita Zemanová Ja a peniaze
Mgr.   Barbora Pagáčiková Bandžuchová Ja a peniaze
Mgr.   Monika Urbanová Ja a peniaze