Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Záujem o vzdelávanie

Ďakujeme za váš záujem prihlásiť sa na vzdelávanie v niektorom z našich vzdelávacích programov.

V prípade, že máte záujem v šk. roku 2022/2023 vyučovať na vašej škole niektorý nami poskytovaný vzdelávací program a absolvovať vzdelávanie k danému programu, vyplňte nasledovný formulár.

O spustení prihlasovania, v priebehu apríla 2022, vás budeme informovať emailom.

Formulár vypĺňajte s diakritikou. Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Záujem o realizáciu vzdelávania

Tento elektronický formulár nie je riadnou prihláškou na vzdelávanie. Vzdelávanie bolo pre šk. rok 2021/2022 uzavreté.

Na základe tohto formulára vás budeme informovať o spustení riadneho prihlasovania na vzdelávanie pre šk. rok 2022/2023.

Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Funkcia:    
: :
       

O ktoré vzdelávanie konkrétne by ste mali záujem? Vyznačte:

 

 

       
Škola, príp. zariadenie   
Názov:    
Ulica a číslo Mesto

  

23.01.2022 13:10

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o., pre potreby kontaktovania v prípade spustenia prihlasovania na vzdelávanie a do vzdelávacích programov,  v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

Tieto údaje sú uchovávané do konca školského roka v ktorom bol formulár vyplnený a odoslaný.