Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Hodnotiaci hárok pre konzultanta

Neustále sa snažíme zdokonaľovať kvalitu našej práce a preto kladieme dôraz na názory ľudí, s ktorými pracujeme. Prosíme Vás, pomôžte nám zdokonaliť tento program zodpovedaním otázok v nasledujúcom dotazníku. Škála hodnotenia 1 – 5, 1 najlepšie, 5 najhoršie.

Ďakujeme za Váš názor.

  
 Konzultant a žiaci 
Komunikácia so žiakmi bola jednoduchá                  
Žiaci sa aktívne zapájali do spoločných aktivít a prejavili záujem naučiť sa viac o podnikaní                  
Konzultant motivoval žiakov, aby sa viac začali zaujímať o možnosti ich budúceho povolania                 

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5: 

 

 Konzultant a škola  
Komunikácia s učiteľom                    
Učiteľ sa o moju prácu v triede zaujímal a podporil ma vždy, keď to bolo potrebné                    

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5: 

Konzultant a JA Slovensko 
Komunikácia                   
Pomoc zo strany manažéra programu                   
Program Základy podnikania by som odporučil aj svojim kolegom                   
Mám záujem sa do programu Základy podnikania zapojiť aj v budúcom školskom roku                  

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5:

 
Materiály  
Obsah príručky mi poskytol všetky potrebné informácie                    
Aktivity podporili ciele programu Základy podnikania                    
Čas odporúčaný na aktivity bol postačujúci                    
Materiály hodnotím ako užitočné                    

Napíšte, prosím dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5: 

 
Čo považujete za najužitočnejší nástroj/pomôcku?  
  
Chcete nám napísať niečo viac?

 

  Link na webovú / facebookovú stránku školy.
   Ak ste na webovej, alebo facebookovej stránke vašej školy publikovali informáciu o programe Základy podnikania, vložte do okienka link. 
 Citát 

Prosím, pomôžte nám podporiť program Základy podnikania tým, že nám dovolíte citovať Váš názor, ktorý uvádzate v tomto hodnotiacom hárku. Nechajte miesto prázdne, ak si neželáte byť citovaný. 

 Vyplnil 
  Meno a priezvisko:                                                                                  
  Názov a adresa školy zapojenej do programu:                                   
  E-mailová adresa:                                                                                    
 Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. , Junior Achievement Europe a MetLife, v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 Ďakujeme za váš čas.