Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Hodnotiaci hárok pre školy

Neustále sa snažíme zdokonaľovať kvalitu našej práce a preto kladieme dôraz na názory ľudí, s ktorými pracujeme.  Pre skvalitnenie programu je veľmi dôležité, aby Ste k vyplneniu nasledujúceho formulára pristúpili zodpovedne. Škála hodnotenia 1 – 5, 1 najlepšie, 5 najhoršie.

Ďakujeme za Váš názor.

  
 Konzultant a žiaci 
Žiaci boli v rámci programu aktívni                  
Žiaci prejavili záujem dozvedieť sa viac o podnikaní v systéme slobodného podnikania                  
Konzultant motivoval žiakov, aby sa viac začali zaujímať o možnosti ich budúceho povolania                 
Celkový prístup konzultanta k žiakom                  

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5: 

 

 Konzultant a škola  
Komunikácia s konzultantom                    
Celkový prístup konzultanta k realizácii programu                    
Pomoc školy poskytnutá konzultantovi                    

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5: 

 Škola a JA Slovensko 
Komunikácia                   
Program Základy podnikania celkovo hodnotím ako užitočný                   
Program Základy podnikania by som odporučil aj iným školám                   
Mám záujem školu do programu Základy podnikania zapojiť aj v budúcom školskom roku                  

Napíšte, prosím, dôvody, ak ste hodnotili známkou 3, 4 a 5:

 
Chcete nám napísať niečo viac?

 

 
Link na webovú / facebookovú stránku školy.
  Ak ste na webovej, alebo facebookovej stránke vašej školy publikovali informáciu o programe Základy podnikania, vložte do okienka link.

Citát 

Prosím, pomôžte nám podporiť program Základy podnikania tým, že nám dovolíte citovať Váš názor, ktorý uvádzate v tomto hodnotiacom hárku. Nechajte miesto prázdne, ak si neželáte byť citovaný. 

 Vyplnil 
  Meno a priezvisko:                                                                                  
  Názov a adresa školy zapojenej do programu:                                   
  E-mailová adresa:                                                                                    
 Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. , Junior Achievement Europe a MetLife, v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 Ďakujeme za váš čas.