Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásené školy 2020/2021

Zoznam škôl prihlásených do programu Základy podnikania pre školský rok 2020/2021

Zoznam bol aktualizovaný 3. júna 2020

Škola Učiteľ/konzultant
Základná škola Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota Mgr. Denisa Csanková
Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen Mgr. Igor Lietava
Základná škola, Beňuš č. 250, Beňuš Mgr. Veronika Lilková