Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásené školy 2020/2021

Zoznam škôl prihlásených do programu Základy podnikania pre školský rok 2020/2021

Zoznam bol aktualizovaný 25. januára 2021

Škola Učiteľ/konzultant
Základná škola Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota Mgr. Denisa Csanková
Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen Mgr. Igor Lietava
Základná škola, Beňuš č. 250, Beňuš Mgr. Veronika Lilková
Základná škola, Rybany 355, Rybany 355, Rybany PaedDr. Viola Ondrušková
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Mgr. Gabriela Macúchová
ZŠ s MŠ Budmerice, 430, Budmerice Ing. Katarína Šaturová
Spojená škola, Zimné 465, Rudňany Mgr. Jana Lapšanská
Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky Mgr. Naďa Poláková
Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin Mgr. Alena Buľovská
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava Mgr. Anita Cseryová
Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca Mgr. Ivana Ďurďáková
ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava Mgr. Veronika Skáčiková
Základná škola Zákopčie, Stred 957, Zákopčie Mgr. Lenka Paseková
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov Mária Stanková, Diana Pastoreková
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Dominika Begáňová
Súkromná základná škola, Ul.SNP 96/366, Nová Dubnica Janka Havranková
Základná škola s materskou školou Lisková, Ulica pod Chočom 550, Lisková Mgr. Veronika Hrnčiarová
Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 449, Bratislava Lenka Muržicová
Základná škola, Bernolákova, Košice Eva Gomolčáková
Základná škola, Fatranská 14, Nitra RNDr. Ivana Zahradníčková