Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihlásené školy 2020/2021

Zoznam škôl prihlásených do programu Základy podnikania pre školský rok 2020/2021

Zoznam bol aktualizovaný 30. júna 2020

Škola Učiteľ
Základná škola Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota Mgr. Denisa Csanková
Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen Mgr. Igor Lietava
Základná škola, Beňuš č. 250, Beňuš Mgr. Veronika Lilková
Základná škola, Rybany 355, Rybany 355, Rybany PaedDr. Viola Ondrušková
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Mgr. Gabriela Macúchová
Základná škola s materskou školou, Budmerice Ing. Katarína Šaturová
Spojená škola, Zimné 465, Rudňany Mgr. Jana Lapšanská
Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky Mgr. Naďa Poláková
Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin Mgr. Alena Buľovská
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava Mgr. Anita Cseryová