Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška do programu základy podnikania 2018/2019

Formulár vypĺňajte s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 

Prihláška do programu Základy podnikania v školskom roku 2018/2019
pre jednu triedu s počtom min. 12 a max. 25 žiakov

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole.

JA Slovensko poskytne konzultantovi a škole, v ktorej sa vzdelávací program realizuje, všetky potrebné informácie, odborné rady, materiály a svoje know-how tak, aby sa tento vzdelávací program mohol bezproblémovo počas školského roka realizovať. Škola berie na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebude ďalej používať program alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek iné účely bez vedomia a konzultácie s JA Slovensko.

Program JA Základy podnikania je školám počas šk. roka 2018/2019 poskytnutý bezplatne.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

       
Škola/zariadenie   
Názov:    
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:
Kraj (VÚC):    
Počet žiakov do programu  
5. ročník: 6. ročník:

Program budeme realizovať v období:

(uveďte predbežné mesiace, kedy plánujete program realizovať)

       
Riaditeľ   
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón: Email:
       
Kontaktná osoba (učiteľ)
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón: Email:
       
Konzultant   
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Názov firmy:  
Telefón: Email:

 

Žiadam o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti pre účely poukázania 3 % z dane za rok 2016.
(Platí len konzultantov, nie učiteľov.)

       
Prihlášku vyplnil  
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
Mesto:    
Email:    
Dátum: 22.07.2019 09:50    
       

UPOZORNENIE:

V prípade, že máte záujem o zapojenie viacerých tried do programu JA Základy podnikania, vyplňte jeden formulár pre každú triedu osobitne. V prípade ďalších informácií kontaktujte  nás telefonicky 0903 233 306, alebo holicova@jaslovensko.sk

 
 Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
  

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť vyplnených údajov!
Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu, počas doby realizácie programu.