Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Verejnosť

Informácie pre rodičov, podporovateľov, dobrovoľníkov a všetkých záujemcov o naše aktivity.
  • Už viac ako 30 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. 
  • Máme viac ako 430 000 absolventov vzdelávacích programov v ZŠ, SŠ a VŠ za 30 rokov na Slovensku.
  • Do zážitkového vzdelávania zapájame ročne aj viac ako 400 odborníkov z praxe.

Viac o nás si prečítate tu.