Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Verejnosť

Informácie pre rodičov, podporovateľov, dobrovoľníkov a všetkých záujemcov o naše aktivity.
  • JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov realizuje na základných a stredných školách praktické vzdelávacie programy.
  • Rozvíjame u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.
  • Pracujeme aj s učiteľmi, ktorých pravidelne školíme vo využívaní rôznych moderných metód vzdelávania. Poskytujeme im didaktické pomôcky, učebné texty a metodické príručky.