Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt zameraný na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov. Je organizovaný za účasti veľkého počtu európskych krajín, Singapúru a Japonska v spolupráci so spoločnosťou NN.

SIR vyzýva študentov stredných škôl rozvíjať inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia sociálne potreby. Študenti pracujú v 2 - 4 členných tímoch, pričom úlohou tímu je spoločne vypracovať podnikateľský nápad v oblasti sociálneho podnikania. Projekt zároveň poskytuje mladým ľuďom praktické zručnosti a podnikateľské znalosti potrebné pre spustenie úspešnej kariéry prostredníctvom kombinácie virtuálneho a face-to-face mentoringu so skúsenými odborníkmi a tým získavajú skúsenosti uznávané na európskom trhu práce.

Pozrite si video o projekte.

Pozrite si a inšpirujte sa videom o nápade ako sociálne podnikať.

Pozrite si úspešné nápady z minulých rokov.

 

Ciele projektu

  • vyššia miera uvedomenia si existencie sociálnych a environmentálnych problémov v komunite a snaha byť zapojený do ich riešenia,
  • zdokonalenie tímových zručností,
  • zdokonalenie techník riešenia problémov, tvorivého myslenia a rozhodovacích zručností, 
  • lepšie pochopenie dôležitosti využívania IT pri realizácii sociálnych a podnikateľských iniciatív,
  • zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností.

 

Tablet pre najaktívnejšieho učiteľa

Aktivita učiteľa bude hodnotená podľa počtu získaných bodov. Body získava učiteľ za každého zapojeného žiaka do projektu podľa nasledovných pravidiel:

  • 1 bod za každého študenta zapojeného do fázy prezentovania prípadovej štúdie (podpis na prezenčnej listine)
  • 3 body za každého registrovaného študenta v tíme s odoslaným prvotným nápadom

Učiteľ, ktorý získa v projekte SIR najviac bodov, vyhrá tablet. Body možno získavať do 5. mája 2016. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 30. mája 2016.

 

Zaujal vás tento projekt?

Chceli by ste zapojiť svojich študentov? Pozrite si časový harmonogram projektuzaregistrujte tím.

 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenom kontakte alebo navštíviť  stránku projektu v angličtine .

Kontakt

Mária Havrlentová | programová manažérka| +421 903 233 305 | havrlentova@jaslovensko.sk

Partner projektu: