Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Slovensko

Kontaktné údaje organizácie

Kontakty na zamestnancov JA Slovensko.

 

Sídlo:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto (budova TOWER 115) | jaslovensko@jaslovensko.sk | 0948 466 123 | Messenger: m.me/jaslovensko

Korešpondenčná adresa:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | P. O. Box 5, Pribinova 25, 810 11 Bratislava

Regionálna kancelária:

Banská Bystrica: Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica (budova AURIS)| banskabystrica@jaslovensko.sk | 0905 202 442

Všeobecné informácie o organizácii

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO.

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Číslo účtu (FIO banka): IBAN: SK76 8330 0000 0025 0123 3450
Číslo účtu pre platby v USD (FIO banka): IBAN: CZ65 2010 0000 0025 0123 3450
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo účtu pre zapojené školy (FIO banka): IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453