Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Slovensko

Kontaktné údaje organizácie

Kontakty na ľudí v JA Slovensko

 

Sídlo:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto (budova TOWER 115) | jaslovensko@jaslovensko.sk | 0948 466 123 | Messenger: m.me/jaslovensko

Korešpondenčná adresa:

Junior Achievement Slovensko, n.o. | Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto

Regionálna kancelária:

Banská Bystrica: Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica | banskabystrica@jaslovensko.sk | 0905 202 442

Všeobecné informácie o organizácii

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO.

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Číslo účtu (FIO banka): IBAN: SK76 8330 0000 0025 0123 3450
Číslo účtu pre platby v USD (FIO banka): IBAN: CZ65 2010 0000 0025 0123 3450
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo účtu pre zapojené školy (FIO banka): IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453