Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

 • Junior Achievement (JA) Slovensko  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. 
 • Vzdelávacie programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.
 • V školskom roku 2020/2021 malo skúsenosť s naším zážitkovým vzdelávaním 26 247 žiakov, 800 učiteľov a 663 škôl.
 • Máme viac ako 400 000 absolventov vzdelávacích programov v ZŠ, SŠ a VŠ za 29 rokov na Slovensku.
 • Do zážitkového vzdelávania zapájame ročne aj viac ako 400 odborníkov z praxe.
 • Sme súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe.
 • Už 100 rokov po celom svete prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. 
 • Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.
 • V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky. 

 

Ocenenia

 • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019 a 2020.

 • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017.
 • Sme víťazmi Generácie 3.0 za rok 2019.
 • Junior Achievement Worldwide je už tretí rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete.

 

Spolupráca

 • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
 • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.
 • Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR.

 

Vzdelávacie programy

 • V programe Aplikovaná ekonómia si žiaci vyskúšajú prvé reálne podnikanie v študentskej firme.
 • Zručnosti pre zamestnateľnosť a tvorbu vlastného nápadu rozvíjame v programe Zručnosti pre úspech.
 • Etické aspekty podnikania a morálne hodnoty jednotlivca rozvíjame v programe Etika v podnikaní.
 • Finančnú gramotnosť žiakov zvyšujeme vďaka programom Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktoré sú vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.
 • Vďaka programu Koordinátori digitálnych kompetencií sa zvyšuje digitálna gramotnosť a kompetencie učiteľov základných škôl, ktorí sú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe.
 • Najmenších žiakov pripravujeme na svoje budúce povolanie vďaka programu Základy podnikania.

 

Slogan

Skúsenosťou k úspechu.

Vízia

Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcú,ako to dosiahnu.

Poslanie

Pomáhať učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.