Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

 • Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. 
 • Naše vzdelávacie programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.
 • V školskom roku 2023/2024 malo skúsenosť s naším zážitkovým vzdelávaním 44 475 žiakov, 1 061 učiteľov a 955 škôl.
 • Máme už takmer 500 000 absolventov vzdelávacích programov v ZŠ, SŠ a VŠ za 32 rokov na Slovensku.
 • Do zážitkového vzdelávania zapájame ročne necelých 600 odborníkov z praxe.
 • Sme súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe.
 • Už 100 rokov po celom svete prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. 
 • Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.
 • V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky. 

 

Ocenenia

 • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019, 2020 a 2022.
 • Sme Digitálna jednotka 2023, za prínos v digitálnej transformácii na Slovensku.
 • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017.
 • Sme víťazmi Generácie 3.0 za rok 2019.
 • Junior Achievement Worldwide je už štvrtý rok po sebe v prvej desiatke najvýznamnejších mimovládnych organizácií vo svete.

 

Nominácia

Junior Achievement Worldwide je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2024 za rozvoj mladých ľudí! Je nám nesmiernou cťou byť jednou zo 115 krajín patriacich do celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá už viac ako 100 rokov rozvíja podnikavosť, finančnú gramotnosť, ekonomické myslenie a digitálne zručnosti mladých ľudí na celom svete. „Ekonomická stabilita je jedným z najdôležitejších predpokladov mierumilovného sveta. Našou spoločnou prácou v sieti Junior Achievement prispievame k zvyšovaniu práve tých zručností, ktoré pomáhajú mladým ľuďom stať sa ekonomicky aktívnymi a úspešnými. ” - riaditeľka JA Slovensko Marta Slováková.

 

Spolupráca

 • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
 • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.

 

Vzdelávacie programy

 • V programe Aplikovaná ekonómia si žiaci vyskúšajú prvé reálne podnikanie v študentskej firme.
 • Zručnosti pre zamestnateľnosť a tvorbu vlastného nápadu rozvíjame v programe Zručnosti pre úspech.
 • Etické aspekty podnikania a morálne hodnoty jednotlivca rozvíjame v programe Etika v podnikaní.
 • Finančnú gramotnosť žiakov zvyšujeme vďaka programom Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktoré sú vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.
 • Vďaka programu Koordinátori digitálnych kompetencií sa zvyšuje digitálna gramotnosť a kompetencie učiteľov základných škôl, ktorí sú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe.
 • Najmenších žiakov pripravujeme na svoje budúce povolanie vďaka programu Podnikavosť hrou.

 

Slogan

Skúsenosťou k úspechu.

Vízia

Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcú,ako to dosiahnu.

Poslanie

Pomáhať učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.