Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

 • Junior Achievement (JA) Slovensko poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.
 • V školskom roku 2018/2019 malo skúsenosť s našim zážitkovým vzdelávaním 23 552 žiakov, 925 učiteľov a 847 škôl.
 • Máme viac ako 365 000 absolventov vzdelávacích programov na ZŠ, SŠ a VŠ za 26 rokov na Slovensku.
 • Do learning by doing aktivít zapájame ročne viac ako 1 022 odborníkov z praxe.
 • Sme súčasťou celosvetovej siete 116 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 40 európskych krajín JA Europe.
 • Už 100 rokov prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania po celom svete. 
 • Do našich programov sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.
 • V roku 1992 Tomáš Baťa inicioval príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky. 
Ocenenia
 • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2017.
 • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017.
 • Sme víťazmi Generácie 3.0 za rok 2019.
 • Junior Achievement Worldwide je 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete za rok 2019.

Spolupráca
 • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
 • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.
 • Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR.
Vzdelávacie programy
Slogan

Skúsenosťou k úspechu

Vízia

Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcúako to dosiahnu.

Poslanie

Našim poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.