Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

 • Junior Achievement (JA) Slovensko  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.
 • V školskom roku 2019/2020 malo skúsenosť s naším zážitkovým vzdelávaním 26 218 žiakov, 995 učiteľov a 985 škôl.
 • Máme viac ako 388 000 absolventov vzdelávacích programov v ZŠ, SŠ a VŠ za 28 rokov na Slovensku.
 • Do zážitkového vzdelávania zapájame ročne aj viac ako 900 odborníkov z praxe.
 • Sme súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe.
 • Už 100 rokov po celom svete prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. 
 • Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.
 • V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky. 

Ocenenia

 • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 a 2019.
 • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017.
 • Sme víťazmi Generácie 3.0 za rok 2019.
 • Junior Achievement Worldwide je už druhý rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete.

Spolupráca

 • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
 • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.
 • Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR.

Vzdelávacie programy

Slogan

Skúsenosťou k úspechu.

Vízia

Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcú,ako to dosiahnu.

Poslanie

Pomáhať učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.