Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O nás

My v číslach
  • Junior Achievement (JA) Slovensko poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.
  • V školskom roku 2017/2018 malo skúsenosť s našim zážitkovým vzdelávaním 23 867 žiakov, 918 učiteľov a 827 škôl.
  • Máme viac ako 340 000 absolventov vzdelávacích programov na ZŠ, SŠ a VŠ za 26 rokov na Slovensku.
  • Do learning by doing aktivít zapájame ročne viac ako 790 odborníkov z praxe.
  • Sme súčasťou celosvetovej siete 118 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 40 európskych krajín JA Europe.
Ocenenia
  • Ocenili nás ako Modelovú organizáciu v roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2017.
  • Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017.
Spolupráca
  • Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredímpodporujeme talent, kreativitu, inovácie.
  • Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti.
  • Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR.
Vzdelávacie programy
Slogan

Skúsenosťou k úspechu

Vízia

Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcúako to dosiahnu.

Poslanie

Našim poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.