Junior Achievement Slovensko, n.o.

34572

praktických skúseností študentov,
ktorí sa s nami vzdelávali
v školskom roku 2022/2023

468177

absolventov vzdelávacích programov
na ZŠ, SŠ a VŠ za 31 rokov na Slovensku

Vzdelávacie programy

Aplikovaná
ekonómia

Stredoškoláci si založia vlastnú firmu a vďaka reálnej skúsenosti si rozvíjajú svoje komunikačné a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky jej fungovania od založenia až po likvidáciu.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Etika
v podnikaní

Pre 1. - 4. ročník stredných škôl prebúdza program aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Ja a peniaze
 

Naučíme najmenších žiakov na základných školách, že peniaze nerastú na stromoch, a prečo bez práce nie sú koláče.

Ako prihlásiť školu?

Program
koordinátorov
digitálnych kompetencií

Program pre učiteľov základných škôl, ktorým pomáha zvýšiť úroveň digitálnych kompetencií, podporuje digitálne zručností žiakov a používanie informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.

Chcem program učiť

Učebnica ekonómie
a podnikania

15 kapitol zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Ako prihlásiť školu? Zapojené školy

Viac
ako peniaze

Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, sa naučia žiaci základných a stredných škôl aj vďaka tomuto programu.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Zručnosti
pre úspech

Stredoškoláci nadobudnú základné zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť, rozvíjajú si svoju podnikavosť, schopnosť riešiť problémy, tímovú prácu a mäkké zručnosti. Vďaka programu môžu začať pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade. 

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Vzdelávacie projekty

Už 30 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať u žiakov podnikavosť,
ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné
pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.