Junior Achievement Slovensko, n.o.

Online

Učebnica ekonómie a podnikania
zadarmo od 16. marca do 9. apríla

Prihláška sa O programe

23552

praktických skúseností študentov,
ktorí sa vzdelávali s nami
v školskom roku 2018/2019

365049

absolventov vzdelávacích programov
na ZŠ, SŠ a VŠ za 26 rokov na Slovensku

Vzdelávacie programy

Základy
podnikania

Program určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania..

Ako prihlásiť školu? Chcem program učiť

Etika
v podnikaní

Pre 1. - 4. ročník stredných škôl prebúdza program aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Ja a peniaze
 

Naučíme najmenších žiakov na základných školách, že peniaze nerastú na stromoch a prečo bez práce nie sú koláče.

Ako prihlásiť školu?

Aplikovaná
ekonómia

Stredoškoláci si založia vlastnú firmu a vďaka reálnej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky jej fungovania od založenia až po likvidáciu.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Viac
ako peniaze

Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia žiaci základných a stredných škôl aj vďaka tomuto programu.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Zručnosti
pre úspech

Stredoškoláci nadobudnú základné zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť, rozvíjajú svoju podnikavosť, schopnosť riešiť problémy,  tímovú prácu a mäkké zručnosti. Vďaka programu môžu začať pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade. 

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Učebnica ekonómie
a podnikania

15 kapitol zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Ako prihlásiť školu? Zapojené školy

Už viac ako 25 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať u ich žiakov
podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.