Junior Achievement Slovensko, n.o.

23552

praktických skúseností študentov,
ktorí sa vzdelávali s nami
v školskom roku 2018/2019

365049

absolventov vzdelávacích programov
na ZŠ, SŠ a VŠ za 26 rokov na Slovensku

Vzdelávacie programy

Základy
podnikania

Program určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku systéme slobodného podnikania..

Ako prihlásiť školu? Chcem program učiť

Etika
v podnikaní

Pre 1. - 4. ročník stredných škôl prebúdza program aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Ja a peniaze
 

Naučíme najmenších žiakov na základných školách, že peniaze nerastú na stromoch a prečo bez práce nie sú koláče.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Viac
ako peniaze

Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia vďaka tomuto programu.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Aplikovaná
ekonómia

Žiaci si zakladajú vlastnú firmu, v ktorej vďaka praktickej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie.

Ako prihlásiť školu? Chcem byť konzultantom

Učebnica ekonómie
a podnikania

18 kapitol zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, úlohe štátu, marketingu, ale aj o podnikaní a manažmente.

Ako prihlásiť školu? Zapojené školy

Už viac ako 25 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať u ich žiakov
podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.