Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


História

Začiatky Junior Achievement (JA) siahajú do roku 1916, kedy vznikla v Amerike myšlienka prakticky pomáhať a vzdelávať mladých ľudí, ktorí prichádzali za prácou z poľnohospodárskych oblastí USA do veľkých miest. História prvých ekonomických vzdelávacích programov sa začína písať v roku 1919 založením neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement v meste Springfield, štát Massachusetts, USA; ktorá vytvárala mimoškolské podnikateľské kluby pre študentov.

Organizácia vyvinula metodiku vzdelávacích programov, ktoré pomáhali mladým ľuďom v začiatkoch ich podnikania. Programy sa postupne stávali veľmi obľúbenými medzi mladými ľuďmi, učiteľmi a zamestnávateľmi v mnohých štátoch USA. Prilákali významné osobnosti, podnikateľov a firmy, ktorí investovali stále viac financií do tohto nového ekonomického vzdelávania. V roku 1955 americký prezident Dwight D. Eisenhower vyhlásil Národný týždeň Junior Achievement. Krátko po ňom sa programy JA začínajú realizovať až v 139 veľkých mestách v takmer 50 štátoch USA.

 

Expanzia do zahraničia

V 60. rokoch 20. storočia sa programy rozširovali z USA najskôr do Kanady, potom do susedného Mexika a na Filipíny. Európa bola zastúpená Veľkou Britániou. V roku 1989 sa programy JA ponúkali už v 15 krajinách sveta.

 

Prudký rozvoj v Európe a na ďalších kontinentoch

V deväťdesiatych rokoch nastal dynamický rozvoj týchto programov v strednej a východnej Európe. V tom istom čase sa programy postupne dostávali aj do Latinskej Ameriky, Afriky, Karibiku a Ázie. V roku 1994 sa v USA vytvorilo medzinárodné centrum Junior Achievement International so sídlom v Colorado Springs, ktoré sa v roku 2004 spojením s národnou organizáciou USA prebudovalo na globálnu organizáciu Junior Achievement Worldwide (dnes JA Worldwide). V súčasnosti JA Worldwide zastrešuje 115 členských krajín z celého sveta.

Európsky región je najrozvinutejším v rámci globálnej siete JA Worldwide. V roku 2002 sa programy Junior Achievement v bývalom východnom bloku, reprezentovanom centrom JA Central and Eastern Europe v Zlíne, zjednotili s programami Young Enterprise v západnej časti Európy. Tradícia, príbuznosť činností, poslania a programov v oblasti ekonomického vzdelávania mladých ľudí spojila tieto dve siete dovtedy fungujúce nezávislé od seba do silnej a jednotnej európskej siete. Aktivity, spoločné projekty a výmenu skúseností dnes koordinuje Junior Achievement - Young Enterprise Europe (dnes JA Europe) so sídlom v Bruseli. V európskej sieti sa dnes nachádza 41 krajín.

 

História Junior Achievement na Slovensku

Na Slovensku sa programy Junior Achievement realizujú už od jari 1992 pod menom Baťa – mladí podnikatelia. Podnikateľ a filantrop, pán Tomáš Baťa, inicioval príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky.  V spolupráci s Kanaďankou Caroline Jenner etablovali vzdelávacie programy JA na Slovensku. Podľa jej slov bolo najdôležitejšie to, že získali podporu známych osobností, čo organizácii dodalo kredit. Jednou z prvých členiek správnej rady bola Magda Vášaryová, priateľka pána Baťu. Caroline Jenner pôsobila ako prvá riaditeľka JA Slovensko, neskôr ako riaditeľka JA Europe a aktuálne pracuje ako Chief Operating Officer v JA Worldwide

„Organizácia mala v tom čase 2 - 3 zamestnancov. Boli to vysokoškoláci s plynulou znalosťou angličtiny, ktorí prekladali všetky materiály! Ja som cestovala po Slovensku, navštevovala som školy a zriadili sme regionálne kancelárie v Košiciach a v Banskej Bystrici. Bolo dôležité, že išlo o aktivity na národnej úrovni, nielen v Bratislave.“, opísala začiatky Junior Achievement Slovensko Caroline Jenner. Dnes vidí organizáciu takto: „JA Slovensko je organizáciou top kvalít, ktorá za 30 rokov svojho pôsobenia dosiahla skutočne veľa. A neustále sa zlepšuje!“.

V prvom roku pôsobenia poskytovala organizácia školám jeden stredoškolský ekonomický program - Aplikovaná ekonómia, do ktorého sa zapojilo 80 študentov zo 4 škôl na Slovensku. V roku 1994 tento program absolvovalo už 291 stredoškolákov na 16 školách. V školskom roku 1995/1996 začali naplno pracovať regionálne kancelárie v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré zabezpečovali zavádzanie programov do škôl na strednom a východnom Slovensku.

 

Nadácia Bata Shoe Foundation finančne podporuje naše vzdelávacie aktivity už od roku 1992.